РОЛЬ ПРОМИСЛОВИХ КОМБІНАТІВ СИСТЕМИ НАРКОМАТУ (МІНІСТЕРСТВА) МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В 1943 – 1950 рр.

Main Article Content

О. О. Тітіка

Abstract

У статті схарактеризовано виробничу діяльність промислових комбінатів Наркомату (Міністерства) місцевої промисловості УРСР, спрямовану на вирішення завдань післявоєнного соціально-економічного відродження українського села.

Article Details

How to Cite
Тітіка, О. О. (2016). РОЛЬ ПРОМИСЛОВИХ КОМБІНАТІВ СИСТЕМИ НАРКОМАТУ (МІНІСТЕРСТВА) МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В 1943 – 1950 рр. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1035
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Тітіка О.О. Відбудова та робота районних і міських промислових комбінатів системи Наркомату місцевої промисловості УРСР по забезпеченню потреб населення та місцевого господарства в початковий період повоєнного відродження (1943–1945 рр.) / О.О. Тітіка // Велич подвигу народного: Зб. наук. статей. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2006. – С. 174–179; її ж Районні та міські промислові комбінати системи Наркомату (Міністерства) місцевої промисловості УРСР у 1943–1950 рр. : відбудова, функціонування й роль у забезпеченні потреб економіки та населення республіки / О.О. Тітіка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – С. 92–97; її ж Відбудова і функціонування місцевої промисловості України в 1943 – 1950 рр. Монографія / О.О. Тітіка. – Черкаси : “Вертикаль”, 2015. – 186 с.

Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України). – Ф. Р-4990. – Оп. 1. – Спр. 29.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 152.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 76. – Спр. 206.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 78. – Спр. 360.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 23. – Спр. 5885.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 23. – Спр. 6111.

ЦДАВО України. – Ф. Р-4990. – Оп. 1. – Спр. 148.

Перехрест О.Г. Українське село в 1941 – 1945 рр.: економічне й соціальне становище : монографія / О.Г. Перехрест; НАН України; Ін-т історії України. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 668 с.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 210.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 3993.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 309.

Історія України / під ред. В.А. Смолія. – К., 1997.

Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941 – 1945 рр.: в 3-х т. – К., 1969. – Т.3.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2589.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 320.