Початок переговорів про надання центральними державами військової допомоги УНР (Брест-литовськ, лютий 1918 р.)

Main Article Content

Б. В. Малиновський

Abstract

Статтю присвячено початковому етапові переговорів у Брест-Литовську щодо надання Німеччиною й Австро-Угорщиною військової допомоги УНР (лютий 1918 р.). Обговорювали можливість посилити армію УНР, приєднавши до неї Легіон українських січових стрільців і сформовані в Німеччині та Австро-Угорщині частини з українців – військовополонених. Також було порушене питання про введення в УНР власне німецьких і австро-угорських військ.

Article Details

How to Cite
Малиновський, Б. В. (2015). Початок переговорів про надання центральними державами військової допомоги УНР (Брест-литовськ, лютий 1918 р.). Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/814
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.

References

1. Дорошенко Д. И. Война и революция на Украине / Д. И. Дорошенко // Революция на Украине по мемуарам белых. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1930. – С. 64–98.

2. Кураєв О. О. Політика Німеччини й Австро-Угорщини в Першій світовій війні: український напрямок / О. О. Кураєв. – К., 2009. – 456 с.

3. Малиновский Б. В. Военная помощь Центральных держав Украине (переговоры в Бресте, февраль 1918 г.) / Б. В. Малиновский // Вопросы германской истории. – Днепропетровск: РИО ДНУ, 2006. – С. 83–101.

4. Шеставецька Л. В. Проблема надання німецької військової допомоги УНР та її вирішення у Брест-Литовську / Л. В. Шеставецька // Магістеріум. – К., 2001. – Вип. 7: Історичні студії. – С. 93–96.

5. Федюшин О. Украинская революция. 1917–1918 / О. Федюшин. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – 334 с.

6. Borowsky Р. Deutsche Ukrainepolitik 1918 (unter besonderer Beruecksichtigung der Wirtschaftsfragen) / P. Borowsky. – Luebeck, Hamburg, 1970. – 316 s.

7. Грушевський М. С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 / М. С. Грушевський. – К., 1992. – 46 с.

8. Греків О. П. Весна 1918 року в Україні / О. П. Греків // За державність : матеріали до історії Війська Українського. – Торонто, 1964. – Зб. 10. – С. 23–26.

9. Любинський М. М. Як прийшли німці / М. М. Любинський // Літературно-науковий вісник. – 1918. – № 12. – С. 202–216.

10. Дорошенко Д. І. Історія України 1917–1923 рр. / Д. І. Дорошенко. – Ужгород, 1932. – Т. 1. Доба Центральної Ради. – 437 с.

11. Севрюк О. Галичина в Берестейських перемовах / О. Севрюк // Історичний календар-альманах «Червоної Калини» на 1939 рік. – Львів, 1938. – С. 61–70.

12. Севрюк О. О. Берестейський мир (Уривки із споминів) / О. О. Севрюк // Берестейський мир: Спомини та матеріали. – Л.; К. : Червона Калина, 1928.

13. Тинченко Я. Українські збройні сили, березень 1917 р. – листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії) / Я. Тинченко. – К.: Темпора, 2009. – 480 с.

14. Залізняк М. К. Моя участь у мирових переговорах в Берестю-Литовському / М. К. Залізняк // Берестейський мир : Спомини та матеріали. – Л.; К. : Червона Калина, 1928.

15. Ereignisse in der Ukraine 1914–1922, deren Bedeutung und historische Hintergruende / Hgb. von T. Hornykiewicz. – Philadelphia, 1967. – Bd. 2. – 484 s.