Сприяння вітчизняної споживчої кооперації армії: ретроспектива 1920-х років

Main Article Content

Т. В. Оніпко

Abstract

З’ясовано, що вітчизняна споживча кооперація у 20-ті роки ХХ ст. здійснювала активну доброчинну діяльність щодо матеріальної, продовольчої та культурно-просвітницької підтримки червоноармійських частин.

Article Details

How to Cite
Оніпко, Т. В. (2014). Сприяння вітчизняної споживчої кооперації армії: ретроспектива 1920-х років. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/762
Section
Селянська кооперація

References

1. Кожаный П. Рабочая кооперация и профсоюзы. – М.: Труд и книга, 1925. 119 с.; Зарудний С. Українська кооперація на десяті роковини Жовтневої революції. 1917-1927. – Харків: Книгоспілка, 1928. – 43 с.; Пожарський П. Соціальний склад української кооперації. Історико-статистичний нарис. – К.: Книгоспілка, 1929. – 68 с.

2. Кистанов Я.А. Потребительская кооперация СССР. Исторический очерк. – М.: Издательство Центросоюза, 1951. – 418 с.; Витанович І. Історія українського кооперативного руху. – Нью-Йорк:Товариство Української кооперації, 1964. – 624 с.; Споживча кооперація Української РСР. 1917-1967 / Ф.Д. Колесник, С.Г. Сіденко, О.С. Матковський. – К.: «Экономика», 1967. – 208 с.; Аліман М.В., Бабенко С.Г., Гелей С.Д. та інші. Історія споживчої кооперації України. – Львів: Інститут Українознавства НАН України, 1996. – 383 с.

3. Пак В.П. Нариси з історії споживчої кооперації Київщини (1866-2003 рр.) / В.П. Пак, Ф.І. Ленченко. – К.: Ірірдіум, 2003.

4. Кооперативне будівництво. – 1928.– № 2.– С. 5-6. 

5. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України), Ф. 271 – Оп.1 – Спр. 2.

6. Там само. – Ф. 296. – Оп. 6. – Спр. 4.

7. Там само. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1083.

8. Там само. – Ф. 296. – Оп. 6. – Спр. 1075.

9. Второе собрание уполномоченных Всеукраинского кооперативного союза «Вукоопспилка» 4-8 декабря 1922 года: Стенографический отчет. – Резолюции. – Харьков, 1922.

10. Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1923. – № 1-2.

11. Аліман М.,Оніпко Т. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 20-х років // Споживча кооперація України: Іст. та соц.-екон. аспекти / С.Г. Бабенко, М.В. Аліман, В.В. Апопій та ін. – К: Ред газ. «Вісті центральної спілки споживчих товариств України». – 1996. – С. 110.

12. Державний архів Полтавської області, Ф. Р-363. – Оп.1. – Спр. 327.

13. Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки ХХ ст.) / В.В. Голець. – Чернігів: Просвіта, 2006.

14. ЦДАВО України. Ф. 296. – Оп.1. – Спр. 59.

15. В Вукопспилке. В Правлении и Президиуме. Заседание 19 марта 1923 г. // Кооперативний бюлетень Вукопспілки. – 1923. – № 13-14.

16. Кооперативне будівництво. – 1927.– №11-12.

17. Шефство кооперации над воздухофлотом // Красное знамя (Чернигов). – 1923. – 1 мая. 

18. Факты, события, люди. Хронология потребительской кооперации Донецкой области (1888- 2000 гг.). – Донецк: УАИ – прес, 2000.