ЗАЛУЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ДО СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ КООПЕРАЦІЇ: РЕТРОСПЕКТИВА 1920-Х РОКІВ

Main Article Content

Т. В. Оніпко

Abstract

Розкрито причини встановлення Міжнародним Кооперативним Альянсом Міжнародного дня кооперації та його значення для пропаганди кооперативних ідей. Висвітлено досвід започаткування цього свята в УСРР у 1923 р. Зроблено висновок про те, що Міжнародний день кооперації сприяв залученню до споживчих товариств нових членів, поліпшенню добробуту пайовиків і фінансового стану кооперативних організацій.

Article Details

How to Cite
Оніпко, Т. В. (2016). ЗАЛУЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ДО СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ КООПЕРАЦІЇ: РЕТРОСПЕКТИВА 1920-Х РОКІВ. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1018
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Варьяш Э. Международное кооперативное движение и советская кооперация. – М.: Город и деревня, 1926. – 98 с.

Зарудний С. Кооперативний інтернаціонал. Міжнародний кооперативний союз / С. Зарудний. – Х. : Книгоспілка, 1927. – 24 с.

Целларіус В. Міжнародний день кооперації і наші завдання / В. Целларіус. – Х.: Книгоспілка, 1929. – 23 с.

Крашенинников А.И. Международное кооперативное движение. Изд. 2-е, доп. и перераб. / А.И. Крашенинников, А.М. Морозов. – М.: Экономика, 1977. – 223 с.

Журба М.А. Міжнародні зв’язки споживчої кооперації України в 1922–1927 роках [Електронний ресурс] / М.А. Журба // Історія науки і біографістика. – 2006. – № 1. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2006-1/ 06zmmkur.html

Лозовий О. Кооперативний інтернаціонал / О. Лозовий. – Х. : Держ. вид-во України, 1929. – 75 с.

Зарудний С. Кооперативний інтернаціонал / С. Зарудний. – Х.: Книгоспілка, 1927. – 43 с.

Целларіус В. М. До Міжнародного дня кооперації / В.М. Целларіус. – Х.: Книгоспілка, 1924. – 22 с.

До Міжнародного дня кооперації // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 9 червня.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1743.

Хроніка. Святкування Міжнародного дня кооперації // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 15 липня.

Кооперативні пільги у день кооперації // Коммунист. – 1923. – 8 июля.

Чубря. Международный день кооперации / Чубря // Коммунист. – 1923. – 8 июля.

Святкування Міжнародного дня кооперації в Києві // Спілка (видання Київської спілки споживчих товариств).– 1923. – 23 червня.

Кооперативне свято на місцях //Бюлетень Вукоопспілки. – 1923. – № 23. – С. 21–24.

Нариси з історії споживчої кооперації Київщини / В.П. Пак, Ф.І. Ленченко; за ред. Ф.І. Ленченка. – К. : Ірірдіум, 2002. – 200 с.

Загальне святкування в місті // Спілка (видання Київської спілки споживчих товариств). – 1923. – 19 липня.

Целлариус В. К Международному дню кооперации. – Х.: Книгоспилка, 1925. – 39 с.