ВІТАЛЬНА ТРАВМА ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУГЕНОЦИДУ: ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ «НЕТРАДИЦІЙНОГО» ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНЦІВ

Main Article Content

С. В. Маркова
Л. О. Шеремета

Abstract

У статті проаналізовано 86 спогадів очевидців Голодомору-геноциду – злочину комуністичного тоталітарного режиму – та проведено опитування 26 представників третього, післяголодоморного, покоління (онуків тих,
хто пережив Голодомор) з метою узагальнення інформації про «нетрадиційне» харчування українців у 1932–
1933 рр. Доведено, що у роки Голодомору-геноциду відбулася руйнація традиційного харчування українців, які змушені були харчуватися сурогатами, листям, жолудями,
бур’янами, гнилою городиною, лушпинням, різними тваринами (птахами, жабами, котами, собаками), а також
дохлими тваринами. Споживання таких «продуктів» викликало найтяжчі шлункові захворювання і навіть смертельні отруєння. Від голоду в українців ставалися психічні розлади, затьмарювалася свідомість, порушувалося
мислення, воля, пам’ять; змінювалася поведінка.

Article Details

How to Cite
Маркова, С. В., & Шеремета, Л. О. (2020). ВІТАЛЬНА ТРАВМА ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУГЕНОЦИДУ: ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ «НЕТРАДИЦІЙНОГО» ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНЦІВ. Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4115
Section
Agrarian history in names

References

Бондаренко М. Україна – 1933: кулінарна книга. Пам’ять

людська. Друге видання, перероблене та доповнене. Суми

: ПВП «Видавничий будинок “Еллада”», 2018. 248 с.

Брайченко О. Культура харчування українців у 1920–

-х рр.: тенденції та зміни. Етнічна історія народів

Європи : збірник наукових праць. Вип. 53. Київ, 2017.

С. 107–114.

Вавринчук М. П., Маркова С. В. Боротьба подільських

селян за виживання: «їдло» селянської родини у роки

геноциду. Голодомор 1932–1933 років на Хмельниччині

: причини і наслідки. Хмельницький, 2008. С. 115–127.

Капустян Г. Голод і селянська ментальність. Голодгеноцид 1933 року в Україні : історико-політологічний

аналіз соціально-демографічних та моральнопсихологічних наслідків. Міжнародна науковотеоретична конференція. Київ; Нью-Йорк, 2000. С.

–190.

Коцур Ю. Харчування населення Роменщини на початку

-х років ХХ століття. Етнічна історія народів Європи

: збірник наукових праць. Вип. 34. Київ, 2011. С. 55–64.

Медведчук Г. Народна їжа подолян. Хмельницький,

131 с.

Різників О. Їдло 33-го Словник голодомору. Одеса :

Вид-во «Юридична література», 2003. 164 с.

Стасюк О. Харчування та замінники їжі українського

селянства на поч. 30-х років ХХ ст. Етнічна історія

народів Європи : збірник наукових праць. Вип. 21. Київ,

С. 97–102.

Маркова С. В. Суспільно-політичні зміни в українському

селі у контексті формування комуністичної системи

(1917–1933 рр.) : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 /

Кам’янець-Подільський національний університет імені

Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2015. 534 с.

Голодомори в Україні : Одеська область (1921–1923,

–1933, 1946–1947 рр.). Спогади, документи,

дослідження / авт. та упорядн. Л. Г. Білоусова, О.

М. Барановська, Т. Є. Волкова, Г. Л. Малінова, Г. М.

Паніван, В. В. Харковенко. Одеса : Чорноморʼя, 2005.

с.

Державний архів Хмельницької області. Ф. П. Оп. 1.

Спр. 91. Арк. 59.

Кияни – свідки Голодомору / упор. та заг. ред. Р. Круцик.

Київ, 2009. 416 с.

Свідчення очевидців Голодомору 1932–1933 років :

Хмельницька область / упор. Парандій В. Хмельницький

: Хмельницький інститут МАУП, 2008. 44 с.

Врятована пам’ять. Голодомор 1932–33 років на

Луганщині : свідчення очевидців. Т. 1 / упор. Магрицька

І. Луганськ : Промдрук, 2008. 464 с.

Державний архів Хмельницької області. Ф. П.-187. Оп.

Спр. 78. Арк. 29.

Скорик М. Т. Україномор. Київ : КИТ, 2018. 160 с.

Шульга І. Голод на Поділлі (до 60-річчя голодомору

р.). Вінниця : Континент, 1993. 220 с.

Державний архів Хмельницької області. Ф. П. 433. Оп.

Спр. 120. 65 арк.

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація

і голодомор : перекл. з англ. Київ : Либідь, 1993. 384 с.

Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної

культури. Київ : Видавничий дім «Стилос», 2008. 224 с.

Слободян Л. Морально-психологічні наслідки

Голодомору 1932–1933 рр. Наукові записки Міжнародної

асоціації україністів. Випуск 6. Київ, 2013. С. 137–148.