ДУХОВНІ ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

Main Article Content

Ю. С. Кононенко

Abstract

У статті розглянуто поняття «духовні основи. конституційного ладу», розкрито зміст його складових, досліджено підходи щодо правомірності використання
дефініції «державна ідеологія».

Article Details

How to Cite
Кононенко, Ю. С. (2018). ДУХОВНІ ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2826
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Конституційне право України. Академічний курс : у 2

т. / ред. Ю. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво

«Юридична думка», 2008. – Т. 2. – 800 с.

Новейший философский словарь. – Минск : Книжный

дом, 2003. – 1280 с.

Енциклопедія сучасної України. – Т.8 Дл – Дя, Додаток

А – Ґ. – 2008. – 716 с.

Тлумачний словник-довідник моральних та духовних

понять і термінів / ред. Л. Прокопенко. – Черкаси, 2006.

Козлова Е. Конституционное право России / Е. Козлова,

О. Кутуфин. – М. : Проспект, 2008. – С. 608.

Конституции буржуазных государств / сост.

В. Макалаков. – М. : Юридическая литература, 1982. –

С. 408.

Конституція України: чинне законодавство станом

на 4 вересня 2017 р. – К. : Алерта, 2017. – 80 с.

Годованець В. Конституційне право України / В.

Годованець, А. Головін. – К. : Персонал, 2011. – 384 с.

Політологічний словник / ред. М. Головатого, О.

Антонюка. – К. : МАУП, 2005. – С. 792.

Воловик В. Основні фактори становлення ідеології

державотворення / В. Воловик // Віче. – 2001. – № 12. – С.

–31.

Таран В. Ідеологія перехідного суспільства: соціально-

філософський аналіз ідеологічного процесу в

пострадянській Україні / В. Таран. – Запоріжжя : ЗЮІ

МВС України. – 2000. – 316 с.

Кузьменко Б. Правління права, політична демократія,

громадянське суспільство: перспективи інтегративної

ідеології / Б. Кузьменко // Право України. – 1999. – № 11.

Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. – № 42. – Ст.

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. –

Ст. 504.

Про політичні партії в Україні: Закон України від 5

квітня 2001 р; поточна редакція – редакція від 26.11.2016.

[Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://

zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2365-14

Философский энциклопедический словарь. – М. :

Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон

України від 23 квітня 1991р. ; поточна редакція –

визнання неконституційними положень від 08.09.2016 р.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http:/

/zakon0.rada.gov.ua/laws/show/987-12