ДОШКІЛЬНО-ВИХОВНА СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА СЕРЕДИНИ 1950-Х-СЕРЕДИНИ 1960-Х РР.: РЕАЛІЇ ПОВСЯКДЕННЯ

Main Article Content

О. Ф. Нікілєв

Abstract

Висвітлено стан та умови, в яких доводилося функціонувати дитячим дошкільним закладам у соціально-економічних реаліях українського села середини 1950-х – середини 1960-х рр. Показано, що на селі дитячі садки були сезонного типу, весь тягар із їх утримування лягав на колгоспи. Більшість їх, через слабкість своїх бюджетів, не могла забезпечувати відповідний рівень догляду дітей. Зазначено, що відкривалися вони у непристосованих, погано обладнаних будівлях. Їхні приміщення за своєю площею абсолютно не відповідали кількості дітей, що у них перебували. Хронічно не вистачало кухонного і столового приладдя, твердого і м’якого інвентарю, постільної білизни, подушок, ковдр, ліжок, рушників, посуду, ложок, іграшок, тощо. Був обмеженим асортимент продуктів харчування, низька їх поживність, калорійність та вітамінізація. Відповідними стану роботи і матеріальної бази колгоспних дитячих закладів були виховання і догляд за дітьми. Аналізуються причини такого стану дошкільної сфери села.

Article Details

How to Cite
Нікілєв, О. Ф. (2016). ДОШКІЛЬНО-ВИХОВНА СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА СЕРЕДИНИ 1950-Х-СЕРЕДИНИ 1960-Х РР.: РЕАЛІЇ ПОВСЯКДЕННЯ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2186
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Лубко І. М. Спроби аграрних перетворень М. С. Хрущова та їх вплив на українське село (1953 – 1964): автореф. дис. на здобут. наук. ступеня канд. іст. наук / І.М. Лубко. – Черкаси, 2002. – 23 c.

Марченко В.О. Повсякденне життя дітей Наддніпрянщини у повоєнні роки (1945-1950 рр.)/ В.О. Марченко // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.29. – С.185-189.

Марчук В.В. Особисті підсобні господарства в соціально-економічному житті України (друга половина 40-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.): автореф. дис. ... наук. ступеня канд. іст. наук / В.В. Марчук. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.

Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села. 1921 – 1991 / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 303 с.

Романюк І. М. Українське село у 50-х першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І. М. Романюк. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 256 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВОВУ ) –Ф.27. – Оп.19. – Спр.5976.

ЦДАВОВУ. – Ф.582. – Оп.11. – Спр.494.

ЦДАВОВУ. – Ф.582. – Оп.11. – Спр.516.

ЦДАВОВУ. – Ф. 166. – Оп.15. – Спр.4757.

ЦДАВОВУ. – Ф. 166. – Оп.15. – Спр.1751.

Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). – Ф.1703. – Оп.1. – Спр.347.

ДАДО. – Ф. 1703. – Оп.1. – Спр.383.

ЦДАВОВУ. – Ф. 1. – Оп.15. – Спр.2012.

ДАДО. – Ф. 1703. – Оп.1. – Спр.594.

ЦДАВОВУ. – Ф. 1. – Оп.22. – Спр.153.

ДАДО. – Ф. 4960. – Оп.1. – Спр.360.

ДАДО. – Ф5932. – Оп.1. – Спр.576.

ДАДО. – Ф.5932. – Оп.1. – Спр.73.