ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЯК ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА В ПУБЛІКАЦІЯХ «УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ» (1957-1991 РР.)

Main Article Content

Ю. С. Степанчук

Abstract

У пропонованій статті проаналізовано образ Б. Хмельницького, окреслений на сторінках «Українського історичного журналу» з 1957 по 1991 рік. Історіографічне значення цього періодичного видання й в тому, що в ньому відображений хід концептуальної переоцінки та фактологічної історії української державності середини XVII ст. Зокрема, на сторінках «Українського історичного журналу» була піднята ідеологічно загострена тема місця і ролі Б. Хмельницького в українському державотворчому процесі. 

Article Details

How to Cite
Степанчук, Ю. С. (2016). ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЯК ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА В ПУБЛІКАЦІЯХ «УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ» (1957-1991 РР.). Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2174
Section
Historiography of agrarian history

References

Апанович О. М. Національно-визвольні війни в епоху феодалізму / О. М. Апанович // Український історичний

журнал. – 1965. – № 12. – С. 29-38.

Бойко І. Д. До питання про державність українського

народу в період феодалізму / І. Д. Бойко // Український

історичний журнал. – 1968. – № 8. – С. 27-38.

Бойко І. Д. Ще раз про характер національно-визвольних

воєн в епоху феодалізму / І. Д. Бойко // Український історичний журнал. – 1966. – № 2. – С. 84-87.4. Гапусенко І. М. Радянські історіографічні дослідження з історії України періоду феодалізму / І. М. Гапусенко // Український історичний журнал. – 1968. - № 1. – С. 141-144.

Гапусенко І. М. Визвольна війна українського народу 1648-1654 pp. та возз’єднання України з Росією в українській радянській історіографії / І. М. Гапусенко // Український історичний журнал. - 1968. - № 12. - C. 130-132.

Голобуцький В. О. Соціально-економічна політика гетьманської адміністрації (1648-1657 рр.) / В. О. Голобуцький // Український історичний журнал. – 1979. –

№ 1. – С. 25-35.

Голобуцький В. О. Про одну легенду з історії України ХVІІ ст. / В. О. Голобуцький // Український історичний журнал. – 1985. № 9. – C. 132-140.

Крип’якевич І. П. Соціально-політичні погляди Богдана Хмельницького (до 300-річчя з дня смерті) / І. П. Крип’якевич // Український історичний журнал. – 1957. - № 1. – С. 94-105.

Крип’якевич І. П. До питання про національну самосвідомість українського народу в кінці XVI – на початку XVII ст. / І. П. Крип’якевич // Український історичний журнал. – 1966. – № 2. – С. 82-84.

Наливайко Д. С. Західноєвропейські історико-літературні джерела про визвольну війну українського народу 1648-1654 рр. / Д. С. Наливайко. // Український історичний журнал. - 1969. - № 8. – С. 137-143; № 9. – С. 137-143; № 10. – С. 141-145; № 11. – С. 131-136; № 12. – C. 129-132; 1970. - № 1. – С. 138-140.

Пінчук Ю. А. Визвольна війна 1648-1654 рр. і возз’єднання України з Росією в оцінці М. І. Костомарова / Ю. А. Пінчук // Український історичний журнал. – 1971. - № 2. – С. 17-27.

Шевченко Ф. П. Історичне минуле в оцінці Б. Хмельницького: (До 375-річчя від дня народження Б. Хмельницького) / Ф. П. Шевченко // Український історичний журнал. – 1970. - № 12. – C. 126-132.

Шевченко Ф. П. Мыцык Ю. М. Анализ источников по

истории освободительной войны украинского народа

-1654 годов (Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1983. – 80 с. / Ф. П. Шевченко // Український історичний журнал. – 1986. - № 3. - C. 150-151.

Кравець М. М. Е. Горнова. Оцінка діяльності Михайла Драгоманова в українській, російській і польській історіографії, Ополє, 1967, 118 с. / М. М. Кравець // Український історичний журнал. – 1968. - № 8. – С. 150-151.

Барабой А.З. Чому Богдан Хмельницький самотитулувався по-різному? / А. З. Барабой // Український історичний журнал. – 1971. - № 2. – С. 70-74.

Кілессо С. К. Будинок Богдана Хмельницького в Суботові / С. К. Кілессо// Український історичний журнал. – 1972. - № 7. – С. 106-110.

Степанков В. С. Антифеодальна боротьба на Україні після укладання Зборівської угоди (1649-1650 рр.) / В. С. Степанков // Український історичний журнал. – 1975. – № 1. – С. 98-102.

Заремба С. З. Возз’єднання України з Росією у висвітленні українських літописців другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. / С. З. Заремба // Український історичний журнал. - 1978. № 10. – С. 43-52.

Мицик Ю.А. «Кройніка о землі Полской» Ф. Софоновича про визвольну війну українського народу 1648-1654 pp. і возз’єднання України з Росією / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. – 1979. – № 6. – С. 116-123.

Мицик Ю.А. Невідомий лист Тимофія Хмельницького /Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. – 1984. – № 1. – С. 128-130.

Плохій С. М. Документи Богдана Хмельницького на сторінках творів І. Пасторія / С. М. Плохій // Український

історичний журнал. – 1984. № 2. – C. 137-141.

Кульчицький С. В. Історія України: спроби нового бачення / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 1991. “ № 4. – С. 3-5.

Гуржій О. І. “Круглий стіл” з питань історії феодалізму на Україні / О. І. Гуржій // Український історичний журнал. – 1989. – № 9. – С. 157-158.

Щербак В. О. Перша республіканська конференція з історії запорозького козацтва / В. О. Щербак // Український історичний журнал. – 1990. – № 7. – С. 156.

Сарбей В. Г. Наукова конференція з історії Берестецької битви / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1990. – № 10. – С. 159-160.

Українське козацтво: сучасний стан та перспективи дослідження проблеми (Матеріали «круглого столу») //

Український історичний журнал. – 1990. – № 12. – С. 12-29.

Республіканська програма наукових досліджень, поліпшення вивчення і пропаганди історії Української РСР

// Український історичний журнал. – 1990. – № 11. – С. 3-9.

Макарчук С. А. Рецензія на книгу Я. Качмарчика «Богдан Хмельницький» / С. А. Макарчук // Український історичний журнал. – 1990. – № 6. – С. 149-151.

Горобець В. М. Республіканські наукові читання «Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку» / Горобець В. М. // Український історичний журнал. – 1991. – № 7. – С. 157-159.

Смолій В. А. «Становлення української феодальної державності» / В. А. Смолій, О. І. Гуржій // Український

історичний журнал. – 1990. – № 10. – С. 10-20.

Смолій В. А. Українська козацька держава /В. А. Смолій // Український історичний журнал. – 1991. – № 4. – С. 5-11.

Смолій В. А. Феномен українського козацтва в загальноісторичному контексті / В. А. Смолій // Український історичний журнал. – 1991. – № 5. – С. 61-72.

Степанков В. С. Богдан Хмельницький і проблеми державності України / В. С. Степанков // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 115-126.