ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ВІЙСЬКОВА КАМПАНІЯ 1648 РОКУ В ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ІСТОРИКІВ

Main Article Content

Ю. С. Степанчук

Abstract

У статті проаналізовано історіографічний аспект військових подій 1648 р., подано історіографічний образ Богдана Хмельницького як воєнного стратега крізь призму сучасних історичних досліджень.

Article Details

Section
Theoretical and methodological foundations of Agricultural Research

References

Смолій В.А. Українська національна революція (1648-1676 рр.). / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – Київ: Альтернативи, 1999. – 352 с.

Стороженко І.С. Проблема дослідження військового мистецтва української козацької держави / І.С. Стороженко // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали респ. іст. читань. – Вип. 1 / АН України. Ін-т історії України. – К., 1991. – 158 с.

Стороженко І.С. Битва на Жовтих Водах 29 квітня - 16 травня 1648 року у світлі нових досліджень / І.С. Стороженко – Дніпропетровськ, 2013. – 182 c.

Печенюк І. Битва козацького війська з поляками під Корсунем (25-26 травня 1648 р.): історіографічна проблема / І. Печенюк // Воєнна історія. – 2008. – № 3. – С. 15 – 20.

Божко Н.М. До питання про історію походу Б. Хмельницького та облога Львова (1648) / Н.М. Божко, Д.В. Цубов, В.Д. Яремчук // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку (Матеріали республіканських історичних читань). – К., 1991. – С. 183– 191.

Пришляк В.В. Міжнародна наукова конференція «Берестецька битва 1651 р. в історії України та Польщі: дискусійне питання» / В.В. Пришляк // Український історичний журнал. – 2012 січень-лютий. – № 1. – С. 222 – 226.

Степанков В.С. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648-1657) / В.С. Степанков. – Кам’янець-Подільський. 2008. – 265с.

Апанович О.М. Воєнне мистецтво Б.Хмельницького та його сподвижників / О.М. Апанович // Український історичний журнал. – липень-серпень 1995 р. – № 4. – С. 33 – 45.

Яковлєва Т.Г. (Санкт-Петербург) Богдан Хмельницький та рядове козацтво / Т.Г. Яковлєва // Український історичний журнал. – липень-серпень 1995. - № 4. – С. 56 – 67.

Сергійчук В. Армія Богдана Хмельницького /В. Сергійчук – Київ: Аграрна наука, 1996. – 254 с.

Сергійчук В. Збройні сили Хмельниччини / В. Сергійчук // Київська старовина. – 1995. – № 4. – С. 82 – 94.

Мірошниченко М.П. Воєнна стратегія Богдана Хмельницького / М.П. Мірошниченко // Воєнна історія. – 2002. – № 2. – С. 32 – 41.

Гром В.М. Богдан Хмельницький і Визвольна війна 1648-1654 рр. у «Нарисах історії України» Д.Дорошенка / В.М. Гром, В.І. Цибульський // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку (Матеріали республіканських історичних читань). – К., 1991. – С. 172 – 183.

Стороженко І.С. Битва на Жовтих Водах / І.С. Стороженко // Український історичний журнал. – 1995. – № 4. – С. 129 – 138.

Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст.: Книга перша: Воєнні дії 1648-1652 рр. / І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. – 320 с.

Ярошинський О.Б. «Битва на Жовтих водах 1648 року у світлі нових досліджень І.Стороженка» / О.Б. Ярошинський. - [Електронний ресурс] режим доступу: http://museum-ukraine.org.ua/?p=1838

Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний – К: Либідь, 1994. – 736 с.