Теоретична та практична розробка ідей передачі сільськогосподарської техніки у власність колективних господарств

Т. О. Кулікова

Abstract


У статті вивчено історію теоретичної та практичної розробки ідеї реформування МТС та передачі сільськогосподарської техніки колгоспам. Автором розкрито, що на середину 1950-х років потреба в реорганізації МТС та передачі сільськогосподарської техніки колгоспам не лише назріла, але й мала належне теоретичне та практичне підґрунтя для своєї реалізації.


Keywords


реформування МТС, теоретичне підґрунтя, сільськогосподарська техніка.

References


1. Вербицкая О. М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущёву. Середина 40-х начало 60-х годов / О. М. Вербицкая. - М. : Наука, 1992. - 224 с.

2. Гайдуцький П.І. Відродження МТС (Організація машинно-технологічних станцій в ринкових умовах) / П.І. Гайдуцький, М.Г. Лобас. – К. : НВАТ “Агроінком”, 1997. – 508 с.

3. Голікова О. М.Продаж техніки МТС колгоспам: до історії ухвалення рішення / О. М. Голікова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія України. Українознавство : історичні та філософські науки. - 2008. - № 835, вип. 11. - С. 123-126.

4. Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. Хрущёва и сельское хозяйство страны // Отечественная история / И. Е. Зеленин. - 2000. - № 1. - С. 76-93

5. Зиза М. М. Зміни виробничих відносин в українському селі (друга половина XX – початок XXI століття): історичний аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – Луганськ, 2005. - 29 с.

6. Климов П. И. Колхозная деревня после сентябрьского Пленума ЦК КПРСС (1953-1958) // История СССР / П. И. Климов. - 1959. - № 2. - С. 34-53.

7. Лубко І. М. Спроби аграрних перетворень М. Хрущова та їх вплив на українське село (1953–1964 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01. – Донецьк, 2002 . - 19 с.

8. Ровчак Л. В. Машинно-тракторні станції в Україні (50-ті рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – Донецьк, 2000. - 19 с.

9. Романюк І. М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 256 с.

10. Русинов И. В. Аграрная политика КПРС в 50-е — первой половине 60-х годов: опыт и уроки // Вопросы истории КПСС / И. В. Русинов. - 1988. - № 9. - С. 36

11. Семичаевский М. А. Борьба КПСС за укрепление МТС и повышение их решающей роли в колхозном производстве (1953-1957 гг.) / М. А. Семичаевский. - М. : Госиздат, 1959. - 130 с.

12. Сталин И. В. Экономические проблемы социализма в СССР. – М. : Госполитиздат, 1952. – 96 с.

13. Хрущёв Н. С. О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР: Доклад на Пленуме ЦК КПРС 3 сентября 1953 г. / Н. С. Хрущёв. - М. : Политиздат, 1953. - С. 62-63.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language