Структура сільського самоврядування на Волині в другій Речі Посполитій

Я. М. Мартинюк

Abstract


Статтю присвячено дослідженню інституту місцевого самоврядування, що функціонував на Волині в міжвоєнний період. У роботі на підставі аналізу опублікованих та архівних джерел, наукової літератури схарактеризовано законодавче становлення органів сільського самоврядування. Описано їхню організаційну структуру, а також окреслено шляхи й методи урядового контролю за їхньою діяльністю.


Keywords


Волинське воєводство, територіальне самоврядування, гміна, громада, солтис, війт.

References


1. Ajnenkiel A. Polskie Konstytucje / A. Ajnenkiel. – Warszawa, 1982. – 234 s.

2. Antczak S. Samorząd miejski Poznania w latach 1919–1933 / S. Antczak // Kron. M. Pozn. – 1996. – ą l. – S. 288 300.

3. Chojecka E. Sląskie tradycje samorządowe / E. Chojecka // Myśl Protestantska. – 1997. – ą 1. – S. 25 31.

4. Dalecki M. Ustrój samorządowych władz miejskich Przemyśla w latach 1918 1939 / M. Dalecki // Rocznik Przemyślowy. – 1997. – T. 33. – S. 73 80.

5. Heliasz A. Uslrój samorządu miejskiego w Galicji i w b. zaborze pruskim u progu II Rzeczypospolitej / A. Heliasz // Dzieje Najnowsze. – 1973. – S. 15 20.

6. Litwin A. Samorząd w Polsce burzuazyjno–obszarniczej w latach 1918–1939 / A. Litwin. – Warszawa : PWN, 1954. – 263 s.

7. Łuczak A. Samorząd terytorialny w programach i działalnośći stronnictw ludowych 1918–1939 / A. Łuczak. – Warszawa : PWN, 1973. – 346 s.

8. Łuczak B. Ksztaltowanie sie samorządu terytorialnego / A. Łuczak // Dyrector Szkolny. – 1995. – ą 12. – S. 2–14.

9. Marczuk J. Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918–1939 / J. Marczuk. – Lublin, 1984. – 125 s.

10. Nartonowicz-Kot M. Oblicze polityczne samorządu miejskiego Łodzi w latach 1919–1939 / M. Nartonowicz-Kot // Rocznik Łodzki. – T. XXXI. – 1982. – S. 102 103.

11. Siwerski A. Zakresy zad ań realizowanych przez samorządy terytorialne w latach 1918–1990 / A. Siwerski // Zeszyt Naukowy Ekonomiczny. – 1994. – Z. 20. – S. 45–53.

12. Szwed R. Polska Partia Socjalistyczna w wyborach samorządow terytorialnych w latach 1919–1939 / R. Szwed. – Częstochowa, 1993. – 133 s.

13. Dziennik Urzęd owy Zarząd u Cywilnego Ziem Wschodnich. – 1919. – ą 21. – Poz. 215. – 1346 s.

14. Ciołkosz A. Ustawa o wyborze radnych miejskich (Komentarz, przepisy związkowe, okólniki, wzory) / A. Ciołkosz. – Kraków, 1938. – 128 s.

15. Державний архів Волинської області (ДАВО). – Ф. 46. – Оп. 1. – Спр. 934.

16. ДАВО. – Ф. 46. – Оп. 1. – Спр. 1108.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language