Лікувальна мережа та медично-санітарна справа в українському селі в доколгоспний період

М. В. Захарченко

Abstract


У статті проаналізовано розвиток медично-санітарної справи в українському селі в доколгоспний період. Досліджено лікувальну мережу й особливості державних заходів щодо зміцнення та розвитку медичної допомоги для сільського населення в зазначений період.


Keywords


сільська охорона здоров’я, медична мережа, лікувальні установи, амбулаторія.

References


1. Хорош І. Д. Розвиток охорони здоров’я на селі в Українській РСР / І. Д. Хорош. – К. : Здоров’я, 1969. – 172 с.

2. Голяченко А. М. К истории становления сельского здравоохранения на Украине (1920–1925) / А. М. Голяченко // Советское здравоохранение. – 1968. – № 9. – C. 70–73.

3. Соловьев З. П. Профилактические основы лечебного дела в деревне. Избранные произведения / З. П. Солоьев. – М., 1956. – C. 153–154.

4. Марзеев А. Н. Записки санитарного врача / А. Н. Марзеев. – К. : Киев. обл. типогр., 1965. – 174 с.

5. Ткаченко І. В. Санітарний побут українського населення в 20-ті рр. ХХ століття / І. В. Ткаченко // Український селянин : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 11. – С. 341–343.

6. Очерки истории здравоохранения СССР (1917–1956 гг.). – М., 1957. – C. 30–33.

7. Хорош И. Д. Первые годы развития советского здравоохранения на Украине / И. Д. Хорош. – К. : Госмедиздат УРСР, 1963. – C. 48.

8. Державний архів Черкаської області (далі ДАЧО). – Ф. 5399. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 12.

9. Голяченко А. М. Роль Всеукраинских съездов здравоохранения в становлении сельского здравоохранения на Украине (1920–1925) / А. М. Голяченко // Вопросы социальной гигиены, организации здравоохранения и истории медицины. – 1970. – Вып. 4. – C. 210–218.

10. Сорок лет советского здравоохранения (1917–1957). – М., 1957. – 662 с.

11. Статистика України. – Харків, 1925. – (Статистика України; № 72). – (Серія VI. Статистика фінансів; Т. ІІ, вип. 3).

12. ДАЧО. – Ф. 2113. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 7.

13. Праця в державних установах і торговельних закладах України в 1926/27 р. – Харків, 1928. – (Статистика України; № 139). – (Серія Х. Статистика праці; Т. ІІ, вип. 4).

14. Рух цін на Україні в 1926 р. – Харків, 1928. – (Статистика України; № 129). – (Серія ХІІ. Статистика праці; Т. ІІ, вип. 4).

15. Районовий бюджет України року 1925/26. – Харків, 1928. – (Статистика України; № 132). – (Серія VI. Статистика фінансів; Т. V, вип. 4).

16. Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область. – К., 1972. – С. 52.

17. ДАЧО. – Ф. 2113. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 112.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language