Сприяння вітчизняної споживчої кооперації армії: ретроспектива 1920-х років

Т. В. Оніпко

Abstract


З’ясовано, що вітчизняна споживча кооперація у 20-ті роки ХХ ст. здійснювала активну доброчинну діяльність щодо матеріальної, продовольчої та культурно-просвітницької підтримки червоноармійських частин.


Keywords


споживча кооперація, армія, допомога, доброчинність.

References


1. Кожаный П. Рабочая кооперация и профсоюзы. – М.: Труд и книга, 1925. 119 с.; Зарудний С. Українська кооперація на десяті роковини Жовтневої революції. 1917-1927. – Харків: Книгоспілка, 1928. – 43 с.; Пожарський П. Соціальний склад української кооперації. Історико-статистичний нарис. – К.: Книгоспілка, 1929. – 68 с.

2. Кистанов Я.А. Потребительская кооперация СССР. Исторический очерк. – М.: Издательство Центросоюза, 1951. – 418 с.; Витанович І. Історія українського кооперативного руху. – Нью-Йорк:Товариство Української кооперації, 1964. – 624 с.; Споживча кооперація Української РСР. 1917-1967 / Ф.Д. Колесник, С.Г. Сіденко, О.С. Матковський. – К.: «Экономика», 1967. – 208 с.; Аліман М.В., Бабенко С.Г., Гелей С.Д. та інші. Історія споживчої кооперації України. – Львів: Інститут Українознавства НАН України, 1996. – 383 с.

3. Пак В.П. Нариси з історії споживчої кооперації Київщини (1866-2003 рр.) / В.П. Пак, Ф.І. Ленченко. – К.: Ірірдіум, 2003.

4. Кооперативне будівництво. – 1928.– № 2.– С. 5-6. 

5. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України), Ф. 271 – Оп.1 – Спр. 2.

6. Там само. – Ф. 296. – Оп. 6. – Спр. 4.

7. Там само. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1083.

8. Там само. – Ф. 296. – Оп. 6. – Спр. 1075.

9. Второе собрание уполномоченных Всеукраинского кооперативного союза «Вукоопспилка» 4-8 декабря 1922 года: Стенографический отчет. – Резолюции. – Харьков, 1922.

10. Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1923. – № 1-2.

11. Аліман М.,Оніпко Т. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 20-х років // Споживча кооперація України: Іст. та соц.-екон. аспекти / С.Г. Бабенко, М.В. Аліман, В.В. Апопій та ін. – К: Ред газ. «Вісті центральної спілки споживчих товариств України». – 1996. – С. 110.

12. Державний архів Полтавської області, Ф. Р-363. – Оп.1. – Спр. 327.

13. Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки ХХ ст.) / В.В. Голець. – Чернігів: Просвіта, 2006.

14. ЦДАВО України. Ф. 296. – Оп.1. – Спр. 59.

15. В Вукопспилке. В Правлении и Президиуме. Заседание 19 марта 1923 г. // Кооперативний бюлетень Вукопспілки. – 1923. – № 13-14.

16. Кооперативне будівництво. – 1927.– №11-12.

17. Шефство кооперации над воздухофлотом // Красное знамя (Чернигов). – 1923. – 1 мая. 

18. Факты, события, люди. Хронология потребительской кооперации Донецкой области (1888- 2000 гг.). – Донецк: УАИ – прес, 2000.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language