РЕПРЕСОВАНІ ПРАВОСЛАВНІ ІЄРАРХИ ТА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ БАХМУТСЬКОГО КРАЮ 1920–1930 РР.

М. Ю. Рубан, С. Й. Татаринов

Abstract


У статті досліджено історичні події довкола репресій вищих ієрархів та священнослужителів Православної Церкви на теренах Бахмутського краю
1920–1930 рр. Подано біографічні відомості репресованого духовенства. Проаналізовано обставини розгортання репресивних заходів проти Православної
Церкви на Донбасі.


Keywords


Православ’я, Бахмут, репресії, антирелігійна політика, Іоанікій (Соколовський), Іоасаф (Попов), Миколай (Феодосьєв).

References


Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-

російське прикордоння, 1880-1990-ті роки / Гіроаки

Куромія [пер. з англ. Г. Кьоран; В. Агеєв; передм.

Г. Немирі]. – К. : Видавництво Соломії Павличко

«Основи», 2002. – 510 с.

Пащенко В., Киридон А. Більшовицька держава і

православна церква в Україні (1917 - 1930-ті роки):

Монографія/ – Полтава, 2004. – 335 c.

Бухарєва І., Даниленко В.М. Окіпнюк В.М.

Преловська І.М. Репресовані діячі Української

Автокефальної Православної Церкви (1921-1939):

біографічний довідник. – К. :. Смолоскип, 2011. – 182 с.

Тригуб О.П. Розкол Російської Православної Церкви в

Україні (1922-39 рр.): Між Державним Політичним

Управлінням та реформацією. – М., 2009. – 300 с. 5. Форостюк О.Д. Правове регулювання державно-

церковних відносин у радянській Україні в 1917 - 1941

роках (на матеріалі Донецького регіону): монографія. –

Л.: РВВ ЛІВС, 2000. – 151 с.

Онищук О. Відродження релігійного життя на

Луганщині в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник

Харківського національного університету ім. В. Каразіна.

Серія: Історія України. Українознавство: історичні та

філософські науки – Х., 2012. – № 1006. – Вип. 15. – С. 83 –

Грідіна І.М. Православні віруючі України у роки Другої

світової війни: Монография. – Донецьк: «Норд-Прес»,

– 222 с.

Татаринов С.Й., Рубан М.Ю. Нариси історії

Православ’я Донеччини. – Бахмут, 2017. – 300 с.

Галузевий державний архів Служби безпеки України. –

Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 31030.

Державний архів Луганської області – Р. 3747. – Оп. 2.

– Спр. 19991. – Т. 1-4.

Справочная книга Екатеринославской Епархии за 1908

год. – Екатеринослав, 1908. – 1134 с.

Архив Управления ФСБ по Ростовской области. –

Дело Н. Феодосьева. 1931, 1949 гг.

Николай (Феодосьев), еп. Речь при наречении его во

епископа. / «ЖМП» – 1960 – № 5 – С. 31-33.

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского

и всея России, и позднейшие документы о преемстве

высшей церковной власти. 1917 – 1943 гг. // Сост.

М.Е. Губонин. – М., 1994 . – 1064 с.

Шкаровский М.В. Иоасаф (Попов) // Православная

энциклопедия в 39 т. – М., 2010. – Т. 25. – С. 204.

Запрещение Иоанникия (Соколовского) в

священнослужении, наложенное на него митрополитом

Петром 19 мая 1925 г. / Лубенский раскол и

«иоаникиевщина» в документах Патриаршей канцелярии

// Вестник церковной истории, №1(9) (2008). – С. 70-71.

Феодосій (Процюк), митр. Обособленческие движения

в православной Церкви на Украине (1917-1943). – М., 2004.

– 635 с.

Никитин Д.Н. Иоанникий (Соколовский) //

Православная энциклопедия в 39 т. – М., 2010. – Т. 25. –

С. 114-115.

Симбирская Голгофа (1917-1938). [сост.

свящ. Владимир Дмитриев]. – Ульяновск: Ульяновское

Епархиальное управление, 1997. – 205 с.

Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913

год. – Екатеринослав, 1913. – 490 с.

ГДА СБУ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 10761.

Архів Луганського Управління Служби безпеки

України. – Ф. 326. – Оп. 1. – Спр. 274.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language