КОНЦЕПЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙ ДЖ. ГОЛДСТОУНА

М. В. Глібіщук

Abstract


У статті проаналізовано теоретичний підхід до вивчення революцій Джека Голдстоуна. Уувагу зосереджено приділено не тільки висвітленны його концепту, але й на класифікації революцій, яку запропонував американський вчений. Автор статті вказав на критичні судження щодо концепції зарубіжного науковця.


Keywords


революція, концепція революцій, структурні причини, причини-приводи, Дж. Голдстоун.

References


Козеллек Р. Революция. Введение / Р. Козелек // Словарь

основных исторических понятий: Избранные статьи в

-х т. Т.1. – М.: НЛО, 2014. – С. 525.

Шульц Э. Э. Теория революции: к истории изучения,

систематизации и современному состоянию / Э. Э. Шульц

// Научные ведомости Белгородского национального

университета. Серия: История. Политология. – 2015. –

Вып. 33. – С. 167-172.

Бевз Т. Феномен “революції” у дискурсах мислителів,

політиків, науковців: монографія / Т. Бевз. – К.: ІПіЕНД

ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – С. 45-46.

Бевз Т. Вказ. праця. – С. 46-47.

Там само. – С. 47.

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся

обществах / С. Хангтингтон. – М.: Прогресс-Традиция,

– С. 270.

Бевз Т. Вказ. праця. – С. 49.

Там само. – С. 49.

Там само. – С. 49.

Там само. – С. 50.

Там само. – С. 50.

Голдстоун Дж. К теории революции четвертого

поколения / Дж. Голдстоун // Логос. – 2006. – № 5. – С.

Голдстоун Дж. Революция. Очень краткое введение /

Дж. Голдстоун. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.

– С. 15.

Годстоун Дж. Революция. – С. 31-35.

Там само. – С. 35.

Там само. – С. 35-36.

Там само. – С. 37-40.

Там само. – С. 42-43.

Там само. – С. 43.

Там само. – С. 55-56.

Там само. – С. 56-58.

Там само. – С. 58-59.

Там само. – С. 59.

Там само. – С. 62-63.

Нефёдов. С. А. Рецензия на книгу: Голдстоун Дж.

Революции. Очень краткое введение. – М.: Изд-во

Института Гайдара, 2015. – 192 с. / С. А. Нефедов //

Социс. – 2017. – № 2. – С. 168-169.

Шульц Э. Э. Вказ. праця. – С. 167-169.

Шульц Э. Э. Вказ. праця. – С. 170.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language