ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЯК ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА В ПУБЛІКАЦІЯХ «УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ» (1957-1991 РР.)

Ю. С. Степанчук

Abstract


У пропонованій статті проаналізовано образ Б. Хмельницького, окреслений на сторінках «Українського історичного журналу» з 1957 по 1991 рік. Історіографічне значення цього періодичного видання й в тому, що в ньому відображений хід концептуальної переоцінки та фактологічної історії української державності середини XVII ст. Зокрема, на сторінках «Українського історичного журналу» була піднята ідеологічно загострена тема місця і ролі Б. Хмельницького в українському державотворчому процесі. 


Keywords


«Український історичний журнал», гетьман Богдан Хмельницький, історики, історіографія, українська державність середини XVII ст.

References


Апанович О. М. Національно-визвольні війни в епоху феодалізму / О. М. Апанович // Український історичний

журнал. – 1965. – № 12. – С. 29-38.

Бойко І. Д. До питання про державність українського

народу в період феодалізму / І. Д. Бойко // Український

історичний журнал. – 1968. – № 8. – С. 27-38.

Бойко І. Д. Ще раз про характер національно-визвольних

воєн в епоху феодалізму / І. Д. Бойко // Український історичний журнал. – 1966. – № 2. – С. 84-87.4. Гапусенко І. М. Радянські історіографічні дослідження з історії України періоду феодалізму / І. М. Гапусенко // Український історичний журнал. – 1968. - № 1. – С. 141-144.

Гапусенко І. М. Визвольна війна українського народу 1648-1654 pp. та возз’єднання України з Росією в українській радянській історіографії / І. М. Гапусенко // Український історичний журнал. - 1968. - № 12. - C. 130-132.

Голобуцький В. О. Соціально-економічна політика гетьманської адміністрації (1648-1657 рр.) / В. О. Голобуцький // Український історичний журнал. – 1979. –

№ 1. – С. 25-35.

Голобуцький В. О. Про одну легенду з історії України ХVІІ ст. / В. О. Голобуцький // Український історичний журнал. – 1985. № 9. – C. 132-140.

Крип’якевич І. П. Соціально-політичні погляди Богдана Хмельницького (до 300-річчя з дня смерті) / І. П. Крип’якевич // Український історичний журнал. – 1957. - № 1. – С. 94-105.

Крип’якевич І. П. До питання про національну самосвідомість українського народу в кінці XVI – на початку XVII ст. / І. П. Крип’якевич // Український історичний журнал. – 1966. – № 2. – С. 82-84.

Наливайко Д. С. Західноєвропейські історико-літературні джерела про визвольну війну українського народу 1648-1654 рр. / Д. С. Наливайко. // Український історичний журнал. - 1969. - № 8. – С. 137-143; № 9. – С. 137-143; № 10. – С. 141-145; № 11. – С. 131-136; № 12. – C. 129-132; 1970. - № 1. – С. 138-140.

Пінчук Ю. А. Визвольна війна 1648-1654 рр. і возз’єднання України з Росією в оцінці М. І. Костомарова / Ю. А. Пінчук // Український історичний журнал. – 1971. - № 2. – С. 17-27.

Шевченко Ф. П. Історичне минуле в оцінці Б. Хмельницького: (До 375-річчя від дня народження Б. Хмельницького) / Ф. П. Шевченко // Український історичний журнал. – 1970. - № 12. – C. 126-132.

Шевченко Ф. П. Мыцык Ю. М. Анализ источников по

истории освободительной войны украинского народа

-1654 годов (Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1983. – 80 с. / Ф. П. Шевченко // Український історичний журнал. – 1986. - № 3. - C. 150-151.

Кравець М. М. Е. Горнова. Оцінка діяльності Михайла Драгоманова в українській, російській і польській історіографії, Ополє, 1967, 118 с. / М. М. Кравець // Український історичний журнал. – 1968. - № 8. – С. 150-151.

Барабой А.З. Чому Богдан Хмельницький самотитулувався по-різному? / А. З. Барабой // Український історичний журнал. – 1971. - № 2. – С. 70-74.

Кілессо С. К. Будинок Богдана Хмельницького в Суботові / С. К. Кілессо// Український історичний журнал. – 1972. - № 7. – С. 106-110.

Степанков В. С. Антифеодальна боротьба на Україні після укладання Зборівської угоди (1649-1650 рр.) / В. С. Степанков // Український історичний журнал. – 1975. – № 1. – С. 98-102.

Заремба С. З. Возз’єднання України з Росією у висвітленні українських літописців другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. / С. З. Заремба // Український історичний журнал. - 1978. № 10. – С. 43-52.

Мицик Ю.А. «Кройніка о землі Полской» Ф. Софоновича про визвольну війну українського народу 1648-1654 pp. і возз’єднання України з Росією / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. – 1979. – № 6. – С. 116-123.

Мицик Ю.А. Невідомий лист Тимофія Хмельницького /Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. – 1984. – № 1. – С. 128-130.

Плохій С. М. Документи Богдана Хмельницького на сторінках творів І. Пасторія / С. М. Плохій // Український

історичний журнал. – 1984. № 2. – C. 137-141.

Кульчицький С. В. Історія України: спроби нового бачення / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 1991. “ № 4. – С. 3-5.

Гуржій О. І. “Круглий стіл” з питань історії феодалізму на Україні / О. І. Гуржій // Український історичний журнал. – 1989. – № 9. – С. 157-158.

Щербак В. О. Перша республіканська конференція з історії запорозького козацтва / В. О. Щербак // Український історичний журнал. – 1990. – № 7. – С. 156.

Сарбей В. Г. Наукова конференція з історії Берестецької битви / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1990. – № 10. – С. 159-160.

Українське козацтво: сучасний стан та перспективи дослідження проблеми (Матеріали «круглого столу») //

Український історичний журнал. – 1990. – № 12. – С. 12-29.

Республіканська програма наукових досліджень, поліпшення вивчення і пропаганди історії Української РСР

// Український історичний журнал. – 1990. – № 11. – С. 3-9.

Макарчук С. А. Рецензія на книгу Я. Качмарчика «Богдан Хмельницький» / С. А. Макарчук // Український історичний журнал. – 1990. – № 6. – С. 149-151.

Горобець В. М. Республіканські наукові читання «Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку» / Горобець В. М. // Український історичний журнал. – 1991. – № 7. – С. 157-159.

Смолій В. А. «Становлення української феодальної державності» / В. А. Смолій, О. І. Гуржій // Український

історичний журнал. – 1990. – № 10. – С. 10-20.

Смолій В. А. Українська козацька держава /В. А. Смолій // Український історичний журнал. – 1991. – № 4. – С. 5-11.

Смолій В. А. Феномен українського козацтва в загальноісторичному контексті / В. А. Смолій // Український історичний журнал. – 1991. – № 5. – С. 61-72.

Степанков В. С. Богдан Хмельницький і проблеми державності України / В. С. Степанков // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 115-126.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language