РОЛЬ ПРОМИСЛОВИХ КОМБІНАТІВ СИСТЕМИ НАРКОМАТУ (МІНІСТЕРСТВА) МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В 1943 – 1950 рр.

О. О. Тітіка

Abstract


У статті схарактеризовано виробничу діяльність промислових комбінатів Наркомату (Міністерства) місцевої промисловості УРСР, спрямовану на вирішення завдань післявоєнного соціально-економічного відродження українського села.

Keywords


соціально-економічне відродження села, промислові комбінати, продукція виробничого призначення, товари широкого вжитку, побутове обслуговування населення.

References


Тітіка О.О. Відбудова та робота районних і міських промислових комбінатів системи Наркомату місцевої промисловості УРСР по забезпеченню потреб населення та місцевого господарства в початковий період повоєнного відродження (1943–1945 рр.) / О.О. Тітіка // Велич подвигу народного: Зб. наук. статей. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2006. – С. 174–179; її ж Районні та міські промислові комбінати системи Наркомату (Міністерства) місцевої промисловості УРСР у 1943–1950 рр. : відбудова, функціонування й роль у забезпеченні потреб економіки та населення республіки / О.О. Тітіка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – С. 92–97; її ж Відбудова і функціонування місцевої промисловості України в 1943 – 1950 рр. Монографія / О.О. Тітіка. – Черкаси : “Вертикаль”, 2015. – 186 с.

Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України). – Ф. Р-4990. – Оп. 1. – Спр. 29.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 152.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 76. – Спр. 206.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 78. – Спр. 360.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 23. – Спр. 5885.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 23. – Спр. 6111.

ЦДАВО України. – Ф. Р-4990. – Оп. 1. – Спр. 148.

Перехрест О.Г. Українське село в 1941 – 1945 рр.: економічне й соціальне становище : монографія / О.Г. Перехрест; НАН України; Ін-т історії України. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 668 с.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 210.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 3993.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 309.

Історія України / під ред. В.А. Смолія. – К., 1997.

Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941 – 1945 рр.: в 3-х т. – К., 1969. – Т.3.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2589.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 76. – Спр. 320.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language