ЗАЛУЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ДО СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ КООПЕРАЦІЇ: РЕТРОСПЕКТИВА 1920-Х РОКІВ

Т. В. Оніпко

Abstract


Розкрито причини встановлення Міжнародним Кооперативним Альянсом Міжнародного дня кооперації та його значення для пропаганди кооперативних ідей. Висвітлено досвід започаткування цього свята в УСРР у 1923 р. Зроблено висновок про те, що Міжнародний день кооперації сприяв залученню до споживчих товариств нових членів, поліпшенню добробуту пайовиків і фінансового стану кооперативних організацій.

Keywords


міжнародний кооперативний рух, Міжнародний Кооперативний Альянс, Міжнародний день кооперації, споживча кооперація, кооперативна пропаганда.

References


Варьяш Э. Международное кооперативное движение и советская кооперация. – М.: Город и деревня, 1926. – 98 с.

Зарудний С. Кооперативний інтернаціонал. Міжнародний кооперативний союз / С. Зарудний. – Х. : Книгоспілка, 1927. – 24 с.

Целларіус В. Міжнародний день кооперації і наші завдання / В. Целларіус. – Х.: Книгоспілка, 1929. – 23 с.

Крашенинников А.И. Международное кооперативное движение. Изд. 2-е, доп. и перераб. / А.И. Крашенинников, А.М. Морозов. – М.: Экономика, 1977. – 223 с.

Журба М.А. Міжнародні зв’язки споживчої кооперації України в 1922–1927 роках [Електронний ресурс] / М.А. Журба // Історія науки і біографістика. – 2006. – № 1. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2006-1/ 06zmmkur.html

Лозовий О. Кооперативний інтернаціонал / О. Лозовий. – Х. : Держ. вид-во України, 1929. – 75 с.

Зарудний С. Кооперативний інтернаціонал / С. Зарудний. – Х.: Книгоспілка, 1927. – 43 с.

Целларіус В. М. До Міжнародного дня кооперації / В.М. Целларіус. – Х.: Книгоспілка, 1924. – 22 с.

До Міжнародного дня кооперації // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 9 червня.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1743.

Хроніка. Святкування Міжнародного дня кооперації // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 15 липня.

Кооперативні пільги у день кооперації // Коммунист. – 1923. – 8 июля.

Чубря. Международный день кооперации / Чубря // Коммунист. – 1923. – 8 июля.

Святкування Міжнародного дня кооперації в Києві // Спілка (видання Київської спілки споживчих товариств).– 1923. – 23 червня.

Кооперативне свято на місцях //Бюлетень Вукоопспілки. – 1923. – № 23. – С. 21–24.

Нариси з історії споживчої кооперації Київщини / В.П. Пак, Ф.І. Ленченко; за ред. Ф.І. Ленченка. – К. : Ірірдіум, 2002. – 200 с.

Загальне святкування в місті // Спілка (видання Київської спілки споживчих товариств). – 1923. – 19 липня.

Целлариус В. К Международному дню кооперации. – Х.: Книгоспилка, 1925. – 39 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language