НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД СІЛЬСЬКИХ САМОУПРАВ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Я. М. Мартинюк

Abstract


У статті досліджено основні етапи становлення органів територіального самоврядування на Волині у міжвоєнний період (1919-1939 рр.). Вивчено їх
національний та професійних склад, охарактеризовано регіональну специфіку сільських самоуправ. Проаналізовано проведення виборів до органів місцевого самоврядування всіх рівнів, а також політичні симпатії їх членів. Визначено місце та роль, відведену самоврядуванню державною адміністрацією Другої Речі Посполитої у врегулюванні складних міжетнічних
стосунків на Волині в означений історичний період.

Keywords


Волинське воєводство, територіальне самоврядування, гміна, громада, війт, «волинська політика».

References


Łuczak B. Kształtowanie się samorządu terytorialnego / В.

Łuczak // Dyrektor Szkolny. – 1995. – № 12. – S. 5-6.

Węgrzyn L. Związki międzykomunalne w II Rzeczypospolitej / L. Węgrzyn // Finansy Komunalne. – 1996.– № 6. – S. 83-86.

Siwerski A. Zakresy zadań realizowanych przez samorządy terytorialne w latach 1918-1990 / A. Siwerski // Zęszyt Naukowy Ekonomichny. – Z. 20. – 1994. – S. 45-53.

Nowicki H. Samorząd terytorialny w okresie Drugej Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich / H. Nowicki // Polska i

Ukraina. – Toruń, 1997. – S. 455-472

Ajnenkiel A. Polskie Konstytucje / A. Ajnenkiel. – Warszawa,

– 234 s.

Łuczak A. Samorząd terytorialny w programach i działalności

stronictw ludowych 1918–1939 / A. Łuczak. – Warszawa, 1973. – 145 s.

Szwed R. Polska Partia Socjalistyczna w wyborach samorządow terytorialnych w latach 1919–1939 / R. Szwed. – Częstochowa, 1993. – 133 s.

Wybory komunalne w województwie Wołyńskiem w roku 1927. – Łuck, 1927.

Державний архів Волинської області (далі – ДАВО). – Ф.46. – Оп. 9. – Спр. 732. Матеріали про результати виборів до місцевих органів самоврядування.

ДАВО. – Ф. 46. – Оп. 9. – Спр. 4887. Звіт про виборчу кампанію у міські та гмінні ради.

Archiwum Akt Nowych (AAN), Urząd Wojewódzki Wołyński (UWW), sygn.277/I-1. Województwo Wołyńskie. Sprawozdanie

Wojewody Józewskiego.

ДАВО, 25/4, Wołyń, czerwiec 1937.

Volyns’ke slovo - Волинське слово. – 1938. – 4 грудня.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language