Boiechko, Vladyslav, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine