Mistchanyn, Vasyl, Uzhhorod National University, Ukraine