Підсумки освоєння цілинних та перелогових земель у Казахстані за перші 7 років цілинної епопеї

Main Article Content

Л. Г. Шугай

Abstract

Статтю присвячено аналізу підсумків перших 7 років (1954 – 1960 рр.) освоєння цілинних і перелогових земель у Казахстані. Особливу увагу приділено зіставленню архівних матеріалів, даних статистичного щорічника про розвиток народного господарства в СРСР за 1960 р. і показників, що побутують в історіографії. Розглянуто розбіжності та збіги у цих даних. У статті також дано короткий огляд стану і розвитку сільського господарства в цілому в СРСР за цей же період часу. Відзначено питому вагу Казахстану в успішному розвитку народного господарства в країні за 7 років співіснування цілини, для наочності наведено таблицю зіставлення оранки цілинних земель у перелогових земель у СРСР і Казахської РСР, а також багато інших таблиць розвитку сільського господарства республіки.

Article Details

How to Cite
Шугай, Л. Г. (2015). Підсумки освоєння цілинних та перелогових земель у Казахстані за перші 7 років цілинної епопеї. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/828
Section
Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.

References

1. Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник. М.: Госстатиздат, 1961.

2. Михайлов Ф.К. Народное движение за освоение целинных земель в Казахстане (1953—1960 годы) / Ф.К. Михайлов, И.Ш. Шамшатов. –Алматы.: Издательство АН КазССР, 1964.

3. Російський Державний архів новітньої історії (далі – РДАНІ). Ф. 5. – Оп. 45. – Спр. 51.

4. Державний архів м. Астани (далі – ДАА). – Ф. 136. – Оп. 6. – Спр. 103.

5. Калиев Г.А. Освоение целины и ее социально-экономические последствия // Сборник статей по материалам докладов научно-теоретической конференции “Освоение целинных и залежных земель: история и современность’’ (4 – 6 декабря 2003 г.), посвященной 50-летию освоения целинных и залежных земель / Г.А. Калиев. – Астана: Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина, 2004.

6. Баишев С.Б. Вопросы социально-экономического развития Советского Казахстана / С.Б. Баишев. – Алма-Ата: Казахстан, 1981.

7. Дутбаева В. В. Влияние освоения целинных и залежных земель на динамику социальной структуры населения Казахстана (1954 – 1965 гг. / В.В. Дутбаева: Дисс. … канд.. ист. Наук. – М., 1984.

8. Жумасултанов Т.Ж. Целине – 50 / Т.Ж. Жумасултанов. – Алматы, 2003.