Створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до "великого плану перетворення природи"

Main Article Content

Г. М. Чепурда

Abstract

Досліджено втілення в життя планів заліснення степових і лісостепових регіонів України в повоєнний період відповідно до «Великого плану перетворення природи». Проаналізовано заходи радянської влади зі створення системи полезахисних лісосмуг, передбачених «Великим планом перетворення природи».

Article Details

Section
Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.

References

1. Трибунская В. М. Экономическая эффективность защитных лесных насаждений в системе охраны почв от эрозий / В. М. Трибунская. – М. : Агропромиздат, 1990. – С. 46.

2. Вакулюк П. Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні / П. Г. Вакулюк, В. Л. Самоплавський. – Х. : Прапор, 2006. – 508 с.

3. Постанова № 76 Ради Міністрів Української РСР та Центрального комітету КП(б) України від 20 січня 1949 року. – 5105 – 1-77-4.

4. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. Оп. 80. Спр. 817.

5. Стенограма Першої міжобласної кустарної наради робітників лісового господарства України по захисному лісонасадженню 12 лютого 1951 р. // ЦДАВО України. – Ф. 5105. Оп. 1. Спр. 265. – Арк. 38-79.

6. ЦДАГО України. – Ф. 1. Оп. 80. Спр. 700.

7. ЦДАГО України. – Ф. 1. Оп. 80. Спр. 816.

8. Вакулюк П. Г. Ліс і людина / П. Г. Вакулюк. – К. : Урожай, 1989. – 270 с.

9. Стенограма республіканської наради працівників лісгоспів та управлінь лісостепових областей УРСР. 05 – 06.08.1949 р. // ЦДАВО України. – Ф. 5105. – Оп. 1. – Спр. 88. Спр. Арк. 56-57, 80.

10. Шенников А. П. Пути увеличения кормовых ресурсов животноводства на берегах водохранилищ / А. П. Шенников // Природа. – 1954. – № 5. – С. 52–56.

11. Довідка по створенню захисних лісонасаджень та проведенню протиерозійних заходів на берегах Дніпра // Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 5106. Оп. 1. Спр. 360. – Арк. 10 – 11.

12. Кошелев Ф. П. Величественные сталинские стройки коммунизма и их народнохозяйственное значение / Ф. П. Кошелев. – М. : Госполитиздат, 1952. 168 с.

13. Звіт про протиерозійні роботи у 1962 р. // ЦДАВО України. – Ф.5105. Оп. 2. Спр. 242. – Арк. 14.

14. Вакулюк П. Г. Нариси з історії лісів України / П. Г. Вакулюк. – Ф. : Поліфраст, 2000. – 624 с.

15. Довідки про передачу лісів колгоспам // ЦДАГО України. – Ф. 1. Оп. 80. Спр. 944. – Арк. 41.