Вплив соціально-економічних чинників на динаміку сільського населення Тернопільської області в 50 - 60 рр. XX ст.

Main Article Content

І. В. Тимків

Abstract

У статті проаналізовано динаміку сільського населення Тернопільської області в 50 – 60 рр. ХХ ст. у контексті соціально-економічного розвитку. Схарактеризовано вплив соціальних чинників на зміну структури населення сіл регіону та досліджено процес його скорочення.

Article Details

How to Cite
Тимків, І. В. (2015). Вплив соціально-економічних чинників на динаміку сільського населення Тернопільської області в 50 - 60 рр. XX ст. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/823
Section
Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.

References

1. Народне господарство Тернопільської області : статистичний збірник / за ред. М. Аверченко. – Тернопіль : Облвидав, 1957. – 271 с.

2. Народне господарство Тернопільської області : статистичний збірник / за ред. М. Аверченко. – Львів : Держстатвидав, 1962. – 281 с.

3. Народне господарство Тернопільської області : статистичний збірник / за ред. М. Аверченко. – К. : Статистика, 1967. – 204 с.

4. Народне господарство Тернопільської області : статистичний збірник / за ред. М. Аверченко. – К. : Статистика, 1972. – 224 с.

5. Демографічний розвиток Української РСР (1959 – 1970 рр.) / ред. В. Жученко, В. Бурлин. – К. : Наукова думка, 1977. – 222 с.

6. Коріненко П. Історія українського селянства : навчально-методичний посібник / П. Коріненко. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 296 с.

7. З історії радянської Тернопільщини : учбово-методичні розробки / Л. Коліщенко, В. Шкварець, М. Кватира. – Тернопіль : вид-во Тернопільського фінансово-економічного інституту, 1972. – 121 с.

8. Буяк Б. Б. Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944 – 1950-х років (На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей) : дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Буяк Богдан Богданович ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – 257 с.

9. Киданюк А. В. Соціально-економічні та культурні процеси у селі упродовж 1944 – 1950 рр. (на матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей) : дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Киданюк Андрій Володимирович ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 221 с.

10. Державний архів Тернопільської області (ДАТО). Ф. Р-1. Статистичне управління Тернопільської. Оп. 7. Спр. 1, арк. 1. (для заг.)

11. Ф. Р-1. – Оп. 7. – Спр. 6, арк. 2.

12. Ф. Р–1. – Оп. 3. – Спр. 290, арк. 1.

13. Ф. Р-1. – Оп. 7. – Спр. 14, арк. 2.

14. Ф. Р-1. – Оп. 3. – Спр. 478, арк. 1.

15. Ф. Р-1. – Оп. 3. – Спр. 634, арк. 21.

16. Там само, арк. 28 зв.

17. Ф. Р-1. – Оп. 3. – Спр. 636, арк. 3.

18. Там само, арк. 8.

19. Ф. Р-1. – Оп. 4. – Спр. 37, арк. 1 зв.

20. Ф. Р-1. – Оп. 4. – Спр. 73, арк. 1 зв.

21. Ф. Р-1. – Оп. 3. – Спр. 753, арк. 9.

22. Там само, арк. 18.

23. Ф. Р-1. – Оп. 3. – Спр. 918, арк. 4.

24. Радянська Тернопільщина 1959 – 1975 документи й матеріали. Партійний архів Тернопільського обкому КП України. Тернопільський обласний Держархів / [гол. ред. Ю. Семенов]. – Львів : Каменяр, 1986. – 240 с.

25. Ф. Р-1. – Оп. 4. – Спр. 237, арк. 2.

26. Ф. Р-1. – Оп. 4. – Спр. 467, арк. 21.

27. Підсумки Всесоюзного перепису населення 1970 року: Чисельність населення СРСР, союзних та автономних республік, країв і областей / ЦСУ при Каб. Мін. СРСР. – М.: Cтатистика, 1972. – 176 с.

28. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» / [гол. ред. І. Зуляк]. – Тернопіль : «Вектор», 2014. – 220 с.