Структура землеволодіння українського та польського селянства Львівського повіту в 1930 роках: порівняльний аналіз

Main Article Content

О. А. Дудяк

Abstract

У статті на базі статистичних джерел досліджено землеволодіння українського й польського селянства Львівського повіту; зіставлено співвідношення між різними групами українського та польського селянства; пояснено причини відмінностей між ними. Колонізаційна політика польської влади на західноукраїнських землях призвела до більшого соціального розшарування між польським селянством порівняно з українським.

Article Details

How to Cite
Дудяк, О. А. (2015). Структура землеволодіння українського та польського селянства Львівського повіту в 1930 роках: порівняльний аналіз. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/805
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.

References

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1920. – № 117. 2. Statystyka Polski. Seria C. Drugi powszechny spis ludności z dnia 9.XII. 1931 r.

3. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Lwowskie. – Warszawa, 1938. – Z. 68.

4. Bonusiak A. Lwów w latach 1918 – 1939: Ludność – Przestrzeń – Samorząd / Ŕ. Bonusiak. – Rzeszów, 2000.

5. Дудяк О. А. Перепис 1931 р. як джерело до вивчення національного складу населення Східної Галичини першої половини 1930-х рр. (на прикладі Львівського воєводства) / О. А. Дудяк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2005. – Вип. 39–40. – С. 641–658.

6. Lwów i powiat Lwowski (szkic kulturalno – oswiatowy). Kraków, 1906.

7. Дудяк О. Львівський повіт на початку 1930-х рр.: етнодемографічний та соціальний аспекти / О. Дудяк // Історичні пам’ятки Галичини : матеріали П’ятої наукової краєзнавчої конференції 12.11.2010 / голов. ред. В. Голубко. – Львів, 2011.

8. Struktura posiadania mniejszej własności rolnej na Ziemiach Wschodnich. Wojewodstwo Lwowskie. – Warszawa, 1938.

9. Statystyka Polski. Wielka własność rolna. – Warszawa, 1925. – T. 5.

10. Mieszczankowski M. Struktura agrarna Polski międzywojennej / M. Mieszczankowski. – Warszawa : PWN, 1960. – 432 s.

11. Васюта І. К. Соціально-економічні відносини на селі Західної України до возз’єднання (1918 – 1939) / І. К. Васюта. – Львів : Вища школа, 1978.