Становлення наукових основ штучного осіменіння в Україні

Main Article Content

І. С. Бородай

Abstract

З’ясовано організаційні та теоретико-методологічні засади запровадження штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, його значення в системі племінної справи. Узагальнено внесок українських учених у розроблення основних концептуальних положень інтенсивного відтворення стад.

Article Details

How to Cite
Бородай, І. С. (2015). Становлення наукових основ штучного осіменіння в Україні. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/799
Section
Аграрна історія в іменах

References

1. Милованов В. К. Советская наука открыла новые пути животноводству всего мира / В. К. Милованов, И. И. Соколовская // Животноводство. – 1957. – № 10. – С. 15–27.

2. Плішко А. І. Організація племінної роботи в тваринництві / А. І. Плішко. – К. : Держсільгоспвидав, 1962. – 158 с.

3. Зорін І. Г. Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин з основами племінної справи / І. Г. Зорін, І. В. Смирнов, Ф. Ф. Ейснер. – К., 1960. – 254 с.

4. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України – Ф. 4861. – Оп. 1. – Спр. 2009. – 93 арк.

5. Иванов И. И. Искусственное оплодотворение домашних животных : для ветеринарных врачей, сельских хозяев и коннозаводчиков / И. И. Иванов. – СПб, 1910. – 80 с.

6. Рябко В. М. Аскания-Нова в решении научных проблем / В. М. Рябко. – 2-е изд., доп. – Херсон, 2007. – 504 с.

7. Кунець В. В. Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин : історія, вчені, досягнення (історичний нарис) / В. В. Кунець. – Х., 2013. – 161 с.