Наукова школа вчених-механізаторів у галузі тваринництва

Main Article Content

Р. В. Бей

Abstract

Схарактеризовано напрями діяльності наукової школи з механізації виробничих процесів у тваринництві, що заснована кандидатом технічних наук А. Е. Мяндом. Узагальнено основні наукові розробки її представників з удосконалення технологій машинного доїння, приготування та роздачі кормів, водонапування, прибирання гною.

Article Details

How to Cite
Бей, Р. В. (2015). Наукова школа вчених-механізаторів у галузі тваринництва. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/798
Section
Аграрна історія в іменах

References

1. Бородай І. С. Наукова школа академіка М. Ф. Іванова: витоки формування та програма діяльності / І. С. Бородай // Основные проблемы современной науки : мaтeр. V Межд. науч.-практ. конф. (17–25 апр. 2009). – Т. 13 : История. Философия. Политика. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – С. 36–40.

2. Бородай І. С. Наукова школа в зоотехнії як історично сформована системна одиниця / І. С. Бородай // Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : матер. Наук.-теор. конф., присвяч. пам’яті академіка В. П. Бурката (Чубинське, 25 лютого 2010 р.). – К. :Аграрна наука, 2010. – С. 36–38.

3. Рубан Ю. Д. Образование и развитие научной школы П. Н. Кулешова – Н. Д. Потемкина – Ю. Д. Рубана / Ю. Д. Рубан. – К. : Аграрна наука, 2009. – 540 с. 

4. Бондар А. А. Історія інституту тваринництва УААН в особах його провідних вчених та здобутках (до 70-річчя від дня заснування) / А. А. Бондар. – Х., 1999. – 29 с.

5. Державний архів Харківської області (ДАХО). – Ф. 6184. – Оп. 2. – Спр. 381. – 434 арк.

6. ДАХО. – Ф. 6184. – Оп. 2. – Спр. 387. – 58 арк.

7. Там само. – Ф. 6184. – Оп. 2. – Спр. 388. – 140 арк.

8. Там само. – Ф. 6184. – Оп. 2. – Спр. 389. – 49 арк.