Втрати українського селянства від Голодомору в дзеркалі сучасної історіографії

Main Article Content

В. В. Гудзь

Abstract

Аналіз численних публікацій про кількість людських втрат через голод в Україні 1932–1933 рр. засвідчує, що в них є істотні розбіжності стосовно демографічних наслідків цієї катастрофи. У розвідці схарактеризовано наукові здобутки вітчизняних і зарубіжних учених, пов’язані з дослідженням масштабів голоду в українському селі.

Article Details

How to Cite
Гудзь, В. В. (2015). Втрати українського селянства від Голодомору в дзеркалі сучасної історіографії. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/793
Section
Історіографія аграрної історії

References

1. Гудзь В. В. Історія дослідження демографічних наслідків Голодомору в Україні у 30-ті – 80-ті роки ХХ століття / В. В. Гудзь // Українознавчий альманах : зб. наукових праць. – К., 2014. – Вип. 16. С. 241–245.

2. Кульчицький С. В. Трагічна статистика голоду / С. В. Кульчицький // Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів [кeр. кол. упоряд. Р. Я. Пиріг]. – К. : Вид. політ. л-ри України, 1990. – С. 66–84.

3. Микула В. 60-та річниця Великого Голоду / В. Микула // Вісник. Квартальник літератури, науки, мистецтва і суспільно політичного життя: Ч. 1–2, весна літо. – Нью- Йорк : Видає Головна управа ООЧСУ, 1993. – С. 1–9.

4. Косик В. Підсовєтська Україна між двома Світовими війнами. – Ч. 6 [Електронний ресурс] / В. Косик. – Режим доступу : http://maidan.org.ua/static/mai/1184229595.html

5. Wheatcroft S. Population / S. Wheatcroft, R. Davies // The Economic Transformation ofthe Soviet Union, 1913–1945 [eds. R. Davies, S. Wheatcroft, M. Harrison]. – Cambridge, 1994. – P. 71–77.

6. Грациози А. Советский голод и украинский голодомор [Электронный ресурс] / А. Грациози //«Отечественные записки» (Россия). – 2007. – № 1 (34). Режим доступа : polit.ua/documents/ 2007/ 05/09/graciozi.html.

7. Кондрашин В. В. Голод 1932 – 1933 гг. в отечественной и зарубежной историографии [Электронный ресурс] / В. В. Кондрашин. – Режим доступа : http:// www.hist.msu.ru/ Labs/UkrBel/ Kondrasin_ist.doc.

8. Осокина Е. А. Жертвы голода 1933 года: сколько их было? (Анализ демографической статистики ЦГАНХ СССР) / Е. А. Осокина // История СССР. – 1991. – № 5. – С. 18–26.

9. Марчуков А. В. «Голодомор» в идеологической системе українства [Электронный ресурс] / А. В. Марчуков // Вестник Юго-Западной Руси. Архив. – 2008. – № 2. – Режим доступа : http://www.vestnik-jzr.org.ua/vestnik20082-marcukov.html.

10. Шубин А. 10 мифов Советской страны. Правда о Великой эпохе / А. Шубин. – М. : Яуза, Эксмо, 2008. – 416 с.

11. Ивницкий Н. Хлебозаготовки 1932–1933 годов и голод 1933 года / Н. Ивницкий // Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків : матеріали Міжнар. наук.-теор. конф. (Київ, 28 листопада 1998 р.) / [peдкол: С. Кульчицький (відп. ред.) та інші]. – К.; Нью-Йорк : вид-во М. П. Коць, 2000. – С. 84–123.

12. Араловец Н. А. Потери населения советского общества в 1930-е годы: Проблемы, источники, методы изучения в отечественной историографии / Н. А. Араловец // Отечественная история. – 1995. – № 1. – С. 137–141.

13. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демографическом измерении / С. И. Пирожков. – К. : Наук. думка, 1992. – 180 с.

14. Пирожков С. Смертність населення України та демографічні втрати в екстремальній ситуації /С. Пирожков // Голод 1946–1947 років в Україні: причини і наслідки : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 27 травня 1997 р.). – К.; Нью-Йорк : вид-во Маріан Коць, 1998. – С. 26–33.

15. Марочко В. І. Геноцид українського народу (1932 1933 рр.) / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан // Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Злочини проти народу. – 2-е вид., допов. – К.; Нью-Йорк : вид-во М. П. Коць, 2000. – С. 83–151.

16. Заставний Ф. Український голодомор 1932–1933 років та його географія: через призму сучасної демографічної статистики [Електронний ресурс] / Ф. Заставний // Географія та основи економіки в школі. – 2003. № 1. – Режим доступу : http://ukrhist.at.ua/publ/66-1-0-950.

17. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні [ред. колегія: В. Ющенко (голова ред. кол.); кер. авт. колект. І. Юхновський]. – К. : вид-во імені Олени Теліги, 2008. – 1000 с.

18. Кульчицький С. В. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – К. : Наш час, 2008. – 424 с.