Втеча з села, міграційні процеси в сільських поселеннях Вінницької і Хмельницької областей у 60 - 80-ті рр. XX ст.

Main Article Content

І. А. Скворцова

Abstract

Досліджено міграційні процеси у сільських поселеннях Вінницької, Хмельницької областей на завершальному етапі радянського періоду у 1960 – 1990 рр. Встановлено, що міграція негативно вплинула на демографічні процеси села, спричинила депопуляцію сільського населення.

Article Details

Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Богуцький О.А. Демографічна ситуація на селі / О. А. Богуцький // Економіка АПК – 1997. - №11. – С.55.

2. Панченко П.П. Становище українського села (60 – 80-ті роки) / П.П. Панченко // Український історичний журнал. – 1989. – №8. – С.3-14.

3. Рибак І.В. Соціально-побутова інфраструктура українського села / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 304 с.; Його ж Деформація соціальної сфери сіл Хмельниччини // Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20-80 роки.. Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 вересня 1994. – К.: Інститут історії України НАН України 1998. – С.100-106.

4. Григоренко О.П. Дискримінаційна політика держави стосовно села і міграції сільської молоді в міста 60-80-ті роки / О. П. Григоренко // Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20-80 роки. Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 вересня 1994. – К.: Інститут історії України НАН України 1998. – С.86-95.

5. Тимченко С.М. Соціально-демографічні процеси в українському селі 40-80 –х роках ХХ ст. / С. М. Тимченко, В.М. Кириченко // Наукові праці історичного факультету. – Вип. ІІ. – Дніпропетровськ: М.П. Промінь, 1997. – С.169-177.

6. Кривчик Г.Г. Українське село під владою номенклатури. (60-80-ті рр. ХХ ст.) / Г.Г. Кривчик. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2001. – 178 с.

7. Падалка С.С. Сільське господарство України в другій половині 60-х рр. ХХ століття / С.С. Падалка. – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. – 187 с.

8. Романюк І.М. Українське село у 50-першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І. М. Романюк. – Вінниця: Книга – Вега, 2005. – 205 с.

9. Пасховер Й. Питання використання трудових ресурсів колгоспників / Й. Пасховер // Економіка Радянської України. – 1961. – № 2. – С. 39–46.

10. Шепотько Л. О. Українське село: проблеми і перспективи / Л. А. Шепотько, І. В. Прокопа, Д. Ф. Крисанов . – К.: Урожай, 1991. – 240 с.

11. Шепотько Л. А. Человек в аграрной сфере / Л. А. Шепотько, И. В. Прокопа, Д. Ф. Крисанов. – К.: Наукова думка, 1991. – 284 с.

12. Вдовиченко М. Х. Соціальне відродження і розвиток села в умовах становлення ринкової економіки / М. Х. Вдовиченко, К. І. Якуба, М. К. Орлатий. – К.: Урожай, 1993. – 216 с.

13. Соціальна сфера села України (науково аналітична розробка). – К.: Без видання, 1992. – 200 с.

14. Державний архів Вінницької області. – Ф. 2355. – Оп. 50. – Спр. 19. Социальное развитие и образ жизни населения Винницкой области за 1979 – 1989 гг., 70 арк.

15. Бордак В. Село мені й не сниться / Валентина Бордак // Сільські обрії. – 1989. – № 1. – С. 35.