Розкуркулення за третьою категорією

Main Article Content

Н. Р. Романець

Abstract

Досліджено репресивні заходи влади, спрямовані проти куркулів третьої категорії, що здійснювалися в українському селі під час суцільної колективізації протягом 1930 – 1931 рр. На основі аналізу архівних документів, що вперше введено до наукового обігу, висвітлено формування куркульських висілків. Показано, що куркульські висілки стали своєрідними селянськими резерваціями з непридатними для життя умовами.

Article Details

How to Cite
Романець, Н. Р. (2014). Розкуркулення за третьою категорією. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/781
Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Васильєв В. Перша хвиля суцільної колективізації і українське селянство / В. Васильєв // Колективізація і селянський опір на Україні (листопад 1929-березень 1930 рр.) / В. Васильєв, Л. Віола. – Вінниця: ЛОГОС, 1997. – С. 70-94.

2. Кульчицький С. В. Ціна великого перелому / С.В. Кульчицький. – К.: Україна, 1991.– 431 с.

3. Ивницкий Н. А. Репрессивная политика советской власти в деревне (1928-1933 гг.) / Н. А. Ивницкий. – М.: РАН. Институт российской истории, Университет г. Торонто, 2000. – 350 с.

4. Шаталіна Є. П. Селянські виселки під час колективізації в Україні (1928-1932 рр.) / Є. П. Шаталіна. – К.: Інститут історії України, 1997. – 68 с.

5. Васильєв В. Колективізація і селянський опір на Україні (листопад 1929-березень 1930 рр.) / В. Васильєв, Л. Віола. – Вінниця: ЛОГОС, 1997. – 536 с.

6. Колективізація і голод на Україні, 1929-1933/ АН України. Інститут історії України та ін..: Упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна; Відп. ред. С. В. Кульчицький. – К.: Наук. думка, 1992. – 736 с.

7. Розкуркулення, колективізація, Голодомор на Дніпропетровщині (1929 – 1933 роки): [Зб. документів] / Упор.: Є. І. Бородін, О. В. Касьянов, Н. В. Киструська [та ін.]. – Дніпропетровськ: Герда, 2008. – 498 с.

8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 4277.

9. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 3188.

10. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 3191.

11. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 3142.

12. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 6. – Спр. 184.

13. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 6. – Спр. 185.

14. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 4543.

15. Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Документы и материалы. В 4-х т./ Т. 3. 1930-1934 гг. Кн. 1. 1930-1931 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 864 с.

16. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 6. – Спр. 204.

17. Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Документы и материалы. В 4-х т./ Т. 3. 1930-1934 гг. Кн. 2. 1932-1934 гг. / Под ред. А. Береловича, [В. Данилова]. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. – 840 с.

18. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 16. – Спр. 17.