Житлово-побутові умови подільського села в середині 1960-х - 1980-х рр.

Main Article Content

А. С. Поліщук

Abstract

Розкрито питання житлово-побутових умов Подільського села в середині 60–80-х рр. ХХ століття. Проаналізовано якість житлово-побутових умов на селі, реорганізацію сільських приміщень. Вказуються такі суттєві ознаки житлово-побутових умов Подільського села, як шляхи зміцнення власної виробничої бази, вдосконалення форми і методів організації будівництва, управління виробництвом, а також недоліки та скарги щодо реалізації житла. Низький рівень ремонтних робіт, недостатня організація і контроль перевірки термінів виконання звернень громадян у вищі структури житлового управління стали причиною неузгодженості та агресивності окремих верств населення. Ця суперечність характеризувалася певною нестабільністю організації житлової політики.

Article Details

How to Cite
Поліщук, А. С. (2014). Житлово-побутові умови подільського села в середині 1960-х - 1980-х рр. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/780
Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Бацук В. Для сільських новобудов / В. Бацук// Сільські вісті. – 1985. – 1 березня.

2. Будувати швидко, якісно // Вінницька правда. – 1978. – 26 жовтня.

3. Будівельна програма. Радянське Поділля. – 1984. – 29 червня.

4. Будівельна програма області на 1982 рік. Радянське Поділля. – 1982. – 24 січня.

5. Братунь М. Будівництву – масштаби п’ятирічки / М. Братунь // Радянське Поділля. – 1969. – 31 травня.

6. Десять найважливіших будов – під контроль громадськості. Радянське Поділля. – 1975. – 22 лютого.

7. Жовнір Л. Ф., Гуменюк В. Г. Соціальна перебудова сіл Вінниччини в одинадцятій п’ятирічці // Тези доповідей третьої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. (4 вересня 1985 року). – Вінниця, 1985. – С. 38.

8. Капитальное строительство в Украинской ССР / Под ред. Г.К. Злобина. – С. 125-126.

9. Криворучко Л. Висоти сільських будівельників / Л. Криворучко// Вінницька правда. – 1971. – 16 березня.

10. Крикливий В. Будувати швидко, економічно / В. Крикливий // Радянське Поділля. – 1978. – 13 січня.

11. Крикливий В. Успішно завершити будівельний рік / В. Крикливий // Радянське Поділля. – 1973. – 11 липня.

12. Крикливий В. Будівництву увагу /В. Крикливий // Радянське Поділля. – 1970. – 24 жовтня.

13. Крикливий В. Капітальне будівництво /В. Крикливий / / Радянське Поділля. – 1968. – 31 липня.

14. Отрошко В. Строительство на селе // Коммунист Украины. –1968. – № 1. – С. 25-26.

15. Палійчук Л. Жителям села – добротні будови / Л. Палійчук// Сільські новини. – 1984. – 4 серпня.

16. Покращити будівництво на селі. // Вінницька правда. –1983. – 16 грудня.

17. Панченко П. П. Становище українського села (60 – 80-ті рр.) / П. П. Панченко // Укр. іст. журн. – 1989. – №8. – С. 13–14.

18. Старинець І. Будівництво на селі / І. Старинець // Колгоспна зоря. – 1981. – 10 лютого.

19. С тебновська Г. Селу – сучасне житло / Г. Стебновська// Вінницька правда. – 1985. – 11 серпня.

20. Стедовий Е.М. Будови Хмельниччини. /Е.М. Стедовий // Радянське Поділля. – 1984. – 31 січня.

21. Темний В. Ф. Оновлення подільського села – Одеса: Маяк, 1983 – 120 с.

22. Трачук В. Підвищувати темпи будівництва / В. Трачук // Радянське Поділля. – 1982. – 16 січня.

23. Хмельниччина на будові. Радянське Поділля. – 1981. – 10 січня.