Валовая продукция сельского хозяйства республик Союза ССР в годы Великой Отечественной войны

Main Article Content

В. П. Мотревич

Abstract

Проаналізовано поняття «валова продукція сільського господарства», охарактеризовано вартісні показники аграрного виробництва в СРСР у 1930 – 1940 рр.., показано їх переваги та недоліки. Наведено дані про динаміку валової продукції сільського господарства СРСР у вартісному еквіваленті за 1940, 1942 – 1945 рр. в республіканському розрізі. Зроблено висновок про те, що на частку п’яти республік країни (Росія, Україна, Казахстан, Узбекистан і Білорусь) припадало 90% аграрного виробництва в СРСР. Аналіз результатів розвитку сільського господарства країни показує, що не тільки 1942 р., як це було в інших галузях військової економіки, але і 1943 р. не став для нього переломними, деякий підйом настав лише на заключному етапі війни. Ставиться під сумнів усталена в історіографії думка про те, що в роки війни найбільшою мірою постраждало господарство окупованих територій. Наведені в роботі дані свідчать про те, що різниця між окупованими територіями і тими, де не було військових дій, часто була не настільки вже й велика. Вивчення внеску окремих республік в продовольчий баланс СРСР показує, що, як і до війни, більшу частину сільськогосподарської продукції в роки Великої Вітчизняної війни робила Росія. Війна змінила співвідношення між різними категоріями господарств, що виробляли сільськогосподарську продукцію. Починаючи з 1942 р., в країні чітко окреслилася тенденція скорочення абсолютних розмірів і питомої ваги колгоспного виробництва.

Article Details

How to Cite
Мотревич, В. П. (2014). Валовая продукция сельского хозяйства республик Союза ССР в годы Великой Отечественной войны. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/778
Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період