Комунально-побутова сфера життя у післявоєнній повсякденності селян Наддніпрянщини (1945- початок 1950-х рр.)

Main Article Content

В. О. Марченко

Abstract

Досліджено комунально-побутові умови, які були характерними для післявоєнного повсякденного буття селян Наддніпрянщини.

Article Details

How to Cite
Марченко, В. О. (2014). Комунально-побутова сфера життя у післявоєнній повсякденності селян Наддніпрянщини (1945- початок 1950-х рр.). Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/777
Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Савченко Є. М. Сільське і колгоспне будівництво на Україні в перші післявоєнні роки / Є. М. Савченко // УІЖ. – 1962. – № 3.

2. Метлицкий Н. В. Социально-бытовые потребности сельського населения и их удовлетворение. – М., 1975. 3. Кувеньова О. Ф. Громадський побут українського селянства / О. Ф. Кувеньова – К.: Наукова думка, 1966.

4. Рибак І. В. Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села. 1921-1991 / І.В. Рибак. – Камьянець-Подільський: Абетка, 2000.

5. Нікілєв О. Ф. Житлово-комунальний стан українського села: реалії повсякденності 1950-х – середини 1960-х рр. / О. Ф. Нікілєв // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія, 2012. – Вип. 20.

6. Мічуда В. В. Проектування і будівництво колгоспних сіл у післявоєнні роки (1946 – 1950) / В. В. Мічуда // Україна ХХст.: культура, ідеологія, політика: зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2005. – Вип. 8.

7. Терещенко Т. В. Відновлення та розвиток мережі сільських шкіл в період відбудови народного господарства 1943 – 1950 рр. (на матеріалах Центральної України) / Т.В.Терещенко // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. С.В. Кульчицького, А.Г.Морозова. – Черкаси: Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, 2003. – Вип. 7.

8. Особистий архів автора. Яким Ганна Архипівна, с. Ленінське Апостолівського району Дніпропетровської області.

9. Особистий архів автора. Журавка Любов Яківна, с. Ракшівка Дніпропетровського району Дніпропетровській області.

10. Особистий архів автора.Дейнека Катерина Павлівна, с.Усть-Кам’янка Машівського району Полтавської області.

11. Особистий архів автора. Приліпко Якилина Дмитрівна, с.Драбівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.

12. Особистий архів автора.Небоян Лідія Степанівна, с.Лісовичі Таращанського району Київської області.

13. Особистий архів автора. Ковальов Юрій Миколайович, с. Любимівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

14. Особистий архів автора: Копійка Василь Полікарпович, с. Петрово Петрівського району Кіровоградської області.

15. Перехрест О. Г. До питання про збитки, заподіяні сільському господарству України в роки Великої Вітчизняної війни / О. Г. Перехрест // Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових статей. – К., 2003. – Вип. 7, ч. 2.

16. Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. Р-4492. – Оп. – 1. – Спр. 989.

17. Центральний державний архів вищих органів влади України. – Ф. Р-27. – Оп. 17. – Спр. 69.

18. Особистий архів автора: Шуригина Марія Миколаївна, с. Голубинове Солонянського району Дніпропетровської області.

19. Особистий архів автора: Руденко Федора Іванівна, с. Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області. 

20. Особистий архів автора: Зленов Леонід Гаврилович, с. Богданівка Павлоградского району Дніпропетровської облості.

21. Особистий архів автора: Коломоєць Микола Омелянович, с. Олександропіль Солонянського району Дніпропетровської області (зараз проживає у м.Дніпропетровськ).

22. Особистий архів автора: Койнаш Євгенія Євгеніївна, с.Ганжівка Кобеляцького Полтавської області. 

23. Особистий архів автора: Олефіренко Володимир Герасимович, с.Куколівка Олександрійського району Кіровоградської.

24. Особистий архів автора: Сокур Галина Іванівна, с. Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області.