Матеріально-технічне забезпечення колгоспів Західної України упродовж 1944-1950 рр.

Main Article Content

А. В. Киданюк

Abstract

У статті виокремлено характерні риси матеріально-технічного забезпечення колгоспів Західної України упродовж 1944 – 1950 рр.; визначено позитивні й негативні аспекти матеріально-технічної бази та її вплив на ефективність діяльності колгоспів.

Article Details

How to Cite
Киданюк, А. В. (2014). Матеріально-технічне забезпечення колгоспів Західної України упродовж 1944-1950 рр. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/770
Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Івасюта М. Нарис історії колективізації на Тернопільщині (1939–1950 рр.) / М. Івасюта. – К.: Видавництво АН УРСР, 1958. – 115 с.

2. Івасюта М. К. Нариси історії колгоспного будівництва в західних областях Української РСР / М. К. Івасюта. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 316 с.

3. Масловский В. И. В борьбе с врагами социализма. Очерки истории классовой борьбы на селе в период построения основ социализма в западных областях Украины. 1939–1950 / В. И. Масловский. – Львов: Изд-во при Львов. ун-те, 1984. – 188 с.

4. Черниш Й. Д. Комуністична партія України – організатор соціалістичних перетворень на селі в західних областях УРСР (1939–1958 рр.) / Й. Д. Черниш. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1963. – 267 с.

5. Когут П. В. Колективізація в західноукраїнському селі / П. В. Когут. – Львів : Логос, 2000. – 80 с.

6. Малярчук О. Тоталітаризм проти західноукраїнського села: монографія / О. Малярчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 228 c.

7. Центральний державний архів вищих органів влади у управління України (далі – ЦДАВО України) – Ф. Р-27. – Оп. 17. – Спр. 6509.

8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України) – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4802.

9. ЦДАГО України – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 3528.

10. Держархів Тернопільської області. – Ф. Р-2. – Оп. 2. – Спр. 498.

11. ЦДАВО України. – Ф.Р-2. – Оп. 7. – Спр. 9089.

12. Держархів Львівської області. – Ф.Р.-165. – Оп. 2. – Спр. 160.

13. Держархів Івано-Франківської області. – Ф. Р-295. – Оп. 5. – Спр. 793.

14. Держархів Тернопільської області. – Ф. Р-1380. – Оп. 1. – Спр. 42.

15. Рубльов О. С. Згадка на сумні роковини / О. С. Рубльов, Ю. А. Черченко. – К. : [б.в.], 1990. – 20 с.

16. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 54.

17. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 75. – Спр. 100.

18. Держархів Львівської області. – Ф. Р-221. – Оп. 2. – Спр. 17.

19. Держархів Львівської області. – Ф. Р.-165. – Оп. 2. – Спр. 75.

20. Держархів Тернопільської області. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 50.

21. Держархів Львівської області. – Ф. Р.-165. – Оп. 2. – Спр. 283.

22. Держархів Тернопільської області. – Ф. Р-2. – Оп. 2. – Спр. 432.

23. Держархів Львівської області. – Ф. П-5001. – Оп. 12. – Спр. 183.

24. Держархів Івано-Франківської області. – Ф. Р-6. – Оп. 2. – Спр. 174.

25. Держархів Львівської області. – Ф. Р-221. – Оп. 2. – Спр. 130.

26. Держархів Тернопільської області. – Ф Р-2. – Оп. 2. – Спр. 391.

27. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 75. – Спр. 134.

28. Держархів Львівської області. – Ф. Р-2022. – Оп. 1. – Спр. 289.

29. ЦДАВО України. – Ф. Р-2. – Оп. 7. – Спр. 9059.