Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації Півдня України у першій третині XX ст.

Main Article Content

К. П. Шкірчак

Abstract

Проаналізовано засоби пожвавлення сільськогосподарської кооперації шляхом роботи кооперативних шкіл, співпраці з сільбудами та хатами-читальнями, читання лекцій, перегляду кінофільмів, прослуховуванні радіопередач.

Article Details

How to Cite
Шкірчак, К. П. (2014). Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації Півдня України у першій третині XX ст. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/763
Section
Селянська кооперація

References

1. Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк, 1964. – 624 с.

2. Марочко В. Українська селянська кооперація. Історико- теоретичний аспект (1861-1929 рр.) / В. Марочко. – К., 1995. – 224 с.

3. Морозов А.Г., Дулгерова О.М. Культурно-освітня робота сільськогосподарської кооперації в період НЕПу /А.Г. Морозов, О.М. Дулгерова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 129. – Випуск 116. Історія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С.27-31.

4. Дулгерова О. Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації України у добу НЕПу // Автореф. дис…..канд.іст.наук. – Черкаси, 2006. – 20 с.

5. Земзюліна Н. Культурно-освітня діяльність кооперативних установ в 20-30-ті роки ХХ століття. / Н. Земзюліна. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca_Gum/2009_8/12.pdf

6. Сова А. Культурно-просвітня діяльність «Дніпросоюзу». / А. Сова. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca_Gum/2009_8/12.pdf

7. Фареній І.А. Вплив просвітницької діяльності кооперації на соціальний та культурний розвиток українського селянства (початок XX століття) / І.А. Фареній // Український селянин. – 2001. – №3. – С. 195-199.

8. Тимофєєв А. Чому нема кооперативної пропаганди? / А. Тимофєєв // Кооперативний шлях. – 1928. - №18. – С.30-31.

9. Анчекракське Споживче Товариство, Одеського повіту // Наша кооперація. – 1919. - №1. – С.17-18.

10. Коблівське споживче товариство, Тузлівської волости // Наша кооперація. – 1919. - №1. – С.15.

11. Морозов Л. с. Коза, Одесскаго уезда / Л. Морозов // Наша кооперація. – 1919. - №№4-5. – С.27.

12. Культосвітня діяльність споживчої кооперації на Одещині // Кооперативний шлях. – 1928. - №7. – С.37-38.

13. Культробота Одкоопспілки // Кооперативний шлях. – 1928. - №18. – С.30.

14. Зміцнюється кооператосвітня робота // Кооперативный путь. – 1927. - №4. – С.39.

15. Державний архів Миколаївської області (далі - ДАМО), ф.р-473, оп.1, спр.359. – 256 арк. 

16. ДАМО, ф.р-473, оп.1, спр.2530. – 26 арк.

17. Мовою кіна – на кооперацію // Коперативний шлях. – 1928. - №18. – С.30-31.

18. Ходченко П. Організація кооперативно-освітньої роботи на селі / П. Ходченко. – Харків: Книгоспілка, 1929. – 96 с.