Соціокультурні трансформації в селі Галицької Соціалістичної Радянської Республіки

Main Article Content

В. В. Місько

Abstract

Проаналізовано соціокультурні трансформації у селі Галицької Соціалістичної Радянської Республіки. Розкрито основні зміни, які стосувалися способу життя та позначилися на суспільній свідомості сільських громад.

Article Details

How to Cite
Місько, В. В. (2014). Соціокультурні трансформації в селі Галицької Соціалістичної Радянської Республіки. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/756
Section
Селянська революція 1917 - 1921 рр.

References

1. Лісна І. С. Становлення української державності в Галичині (1918–1923 рр.) / І. С. Лісна. – Тернопіль: ТАНГ «Економічна думка», 2001. – 91 с.

2. Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО), Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр. 27.

3. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр. 5.

4. Федорів О. Галицька Соціалістична Радянська Республіка в політиці уряду Радянської Росії / Олександр Федорів // Історична панорама: Збірник наукових статей Чернівецького національного уніерситету. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2007. – Випуск 4. – С. 32–51.

5. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр. 23.

6. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр.9.

7. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр. 3.

8. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр. 8.

9. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр. 7.

10. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр. 26.

11. Від редакції // Стінна газета. – 1 вересня 1920. – С.1.

12. Хай живе Робітничо-Селянська Червона Армія // Стінна газета. – 10 вересня 1920. – С. 1.

13. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр.10.

14. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр. 11.

15. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр. 4.

16. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр. 1.

17. ДАТО, Ф. 2288. – Оп. 1. – Спр. 1.

18. ДАТО, Ф. 2369. – Оп. 1. – Спр 14.