Проблема федералізму у вітчизняній ліберальній думці другої половини XIX - початку XX століття

Main Article Content

В. М. Мойсієнко

Abstract

Проаналізовано напрями пошуку оптимальної форми державного устрою в концепціях представників ліберальної думки другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. Увагу зосереджено на пріоритетах федеративної форми державного устрою, її особливостях, які були окреслені в працях М. Драгоманова, М. Палієнка, М. Грушевського. Автор вказує на можливість використання концептуальних положень представників ліберальної думки у процесі реформування державного устрою в сучасній Україні.

Article Details

How to Cite
Мойсієнко, В. М. (2014). Проблема федералізму у вітчизняній ліберальній думці другої половини XIX - початку XX століття. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/748
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.

References

1. Драгоманов М. Переднє слово (до «Громади» 1878 р.) // Драгоманов М. Вибране. – К. : Либідь, 1991. – 688 с.

2. Круглашов А.М. Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова / А.М. Круглашов. – Чернівці : Прут, 2001. – 488 с.

3. Драгоманов М. Гурманство на Востоке и Московщина на Западе / М. Драгоманов // Собрание политических починений. – Париж, 1905. – Т. ІІ. – С. 494–496.

4. Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну [Електронний ресурс] / М. Драгоманов. – Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/drag/drag.htm

5. Усенко І.Б. Федерація і автономія в академічній юридичній думці: матеріали X міжнародної історико-правової конференції «Історико-правові проблеми автономізму і федералізму» / І.Б. Усенко. – Сімферополь, 2004. – С. 16–28.

6. Ященко А.С. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства / А.С. Ященко. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1912. – 366 с.

7. Палиенко Н.И. Областная автономия и федерація / Н.И. Палиенко. – Харьков, 1917. – 16 с.

8. Пашнєва В.А. Погляди академіка М.І. Палієнка на господарсько-культурну автономію, як форму реалізації інтересів національних меншин / В.А. Пашнєва // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2006. – Т. 19 (58). – № 2. – С. 294–299.

9. Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения/ В.Е. Чиркин. – М. : Артикул, 1997. – 352 с.

10. Палиенко Н.И. Правовое значение Манифеста 17 октября 1905 г / Н.И. Палиенко. – Харьков, 1915. – 9 с.

11. Каменський Є. Михайло Грушевський: «Я промовляю від демократії…» / Є. Каменський, В. Трощанський // Людина і світ. – 1991. – № 6. – С. 14–18.

12. Грушевський М. Якої ми хочемо автономії і федерації / М. Грушевський. – К., 1917. – 16 с.

13. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – К. : Генеза 1991. – 246 с.

14. Грушевський М.С. Духовна Україна: збірник творів / М.С. Грушевський. – К. : Либідь 1994. –560 с.

15. Грушевський М.С. Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання / М.С. Грушевський // Борітеся-поборете. – Відень, 1920. – № 1. – С. 2–11.