Участь торгового дому "І. Г. Харитоненко з сином" у торгівлі цукром з Південною Персією

Main Article Content

О. М. Гайдай

Abstract

Проаналізовано місце та роль торгового дому «І. Г. Харитоненко з сином» у міжнародній торгівлі цукром з Південною Персією та подальшу перспективу торгівельно-економічних відносин у цьому регіоні. Зазначено, що на початку ХХ ст., зважаючи на державне значення, якого надавав уряд Російської імперії розвитку та зміцненню торговельних відносин з Персією, були встановлені безпосередні морські сполучення між Одесою і портами Перської затоки. В поєднанні з тарифними пільгами, наданими експортерам залізницями, це відкривало російським товарам доступ і до Південної Персії. Відзначено, що особливу роль у ринку збуту цукру у Південній Персії відігравав торговий дім «І. Г. Харитоненко з сином».

Article Details

How to Cite
Гайдай, О. М. (2014). Участь торгового дому "І. Г. Харитоненко з сином" у торгівлі цукром з Південною Персією. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/741
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.

References

1. Кулагина Л. М. Границы России с Ираном / Л.М. Кулагина, Е. В. Дунаева. – М. : Гуманитарий, 2008. – 184 с.; История Востока : в 6 т. – Т. 4. – Кн. 1. Восток в новое время (конец XVIII – начало XX вв.) / под ред. Р. Б. Рыбакова, Л. Б. Алаева. – М.: Восточная литература, Институт Востоковедения РАН, 2004. – 608 с.; История Востока : в 6 т. – Т. 4. – Кн. 2. Восток в новое время (конец XVIII – начало XX вв.) / под ред. Р. Б. Рыбакова, Л. Б. Алаева. – М. : Восточная литература, Институт Востоковедения РАН, 2005. – 574 с.

2. Шудрик І. Династія Харитоненків. Історико-документальне видання / І. Шудрик, Л. Даниленко. – Суми : Вид-во «Слобожанщина», 2003. – 192 с.

3. Даниленко Л. А. Підприємницька та доброчинна діяльність Харитоненків: (До 180-річчя від дня народження засновника династії – Івана Герасимовича Харитоненка) / Л. А. Даниленко, І. О. Шудрик // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України: філософія, релігія, культура. – Х., 2000. – С. 176–182.

4. Григорьев Д. Н. Востребованные временем. Династия Харитоненеко / Д. Н. Григорьев. – Сумы: РИО «АС- Медиа», 2003. – 72 с.

5. Вестник сахарной промышленности.Еженедельная газета Всероссийского Общества Сахарозаводчиков. 1903. Первое полугодие (№ 1–26), IV год издания. – К.: Типография Г. К. Лубковского, Б.-Владимирская, д. №49.

6. Карманный Ежегодник по сахарной промышленности на 1909–1910 г. с приложением технического справочника и карты сахарных заводов Империи / сост. Д. Марголин. – Год издания ІV-й. Издание С. М. Богуславскаго. – К. : Тип. газ. «Пос. Нов.» Л. В. Хмеліовскаго, Думская пл. № 3.1909.

7. Державний архів Сумської області. – Ф. 235. – Оп.1. – Спр. 93.

8. Отчет правления Вероссийского обществасахарозаводчиков обыкновенному общему собранию 23 февраля 1903 года за 1902 год. – К.: Типография Р. К. Лубковского, 1903.

9. Шитов Г. В. Персия под властью последних каджаров / Г. В. Шитов. – Л. : Издательство Академии наук СССР, 1933. – 231 с.

10. Глуходед В. С. Проблемы экономического развития Ирана / В. С. Глуходед. – М. : Международные отношения, 1968. – 503 с.

11. Очерки новой истории Ирана / под ред. Л.М. Кулагиной. – М. : Наука, 1978. – 204 с.

12. Зонненштраль-Пискорский А. А. Международные торговые договоры Персии / А. А. Зонненштраль-Пискорский. – М. : Изд. Московского института востоковедения имени Н. Н. Нариманова при ЦИК СССР, 1931. – 254 с.