Умови роботи сільських закладів культури клубного типу в 90-х роках XX - на початку XXI ст. (за матеріалами Черкаської області)

Main Article Content

С. В. Чмільова

Abstract

На прикладі Черкаської області досліджено особливості формування мережі сільських закладів культури клубного типу в 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст., їхнього матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Зроблено висновок про те, що основними проблемами в діяльності клубних закладів залишаються: скорочення мережі, поступова фізична руйнація будівель непрацюючих об’єктів, відсутність опалення, застаріле матеріально-технічне обладнання, скорочення штатів і неповна зайнятість працівників культури.

Article Details

How to Cite
Чмільова, С. В. (2014). Умови роботи сільських закладів культури клубного типу в 90-х роках XX - на початку XXI ст. (за матеріалами Черкаської області). Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/738
Section
Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства

References

1. Культурна політика в Україні : [аналітичний огляд] / за ред. О. Гриценка. – К. : УЦКД, 2007.

2. Про реалізацію державної політики у галузі культури в сільській місцевості [Електронний ресурс] : [аналітичні матеріали до Всеукраїнської наради з питань розвитку культури в Міністерстві культури і туризму України від 21 червня 2007 р.] / О. А. Гриценко, В. В. Солодовник, О. О. Різник [та ін.] – Режим доступу : http://www.culturalstudies.in.ua.

3. Стасюк В. Пріоритет культурної політики держави / В. Стасюк // Українська культура. – 2002. – № 1.

4. Прокопа І. В. Виробнича сфера села і сільське життєве середовище / Прокопа І. В., Мотруніч Д. О., Шепотько Л. О. – К. : НАН Укр., Ін-т економіки, 2001.

5. Село: сучасна політика і стратегія розвитку / Л. Шепотько, І. Прокопа, О. Максимюк [та ін.]. – К. : Ін-т економіки НАН України, 1997.

6. Соціальна сфера села України: регіональний аспект / [П. Т. Саблук та ін. ; ред. П. Т. Саблук, М. К. Орлатий ] ; Ін-т аграрної економіки УААН, Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Укр. НДІ продуктивності агропромислового комплексу. – 3-тє вид. – К. : [б.в.], 2003.

7. Мироненко Г. Ф. Інноваційні заклади культури клубного типу в Україні. Досвід. Проблеми. Перспективи / Г. Ф. Мироненко // Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку : зб. наук. ст. / ред. кол.: В. Г. Чернець, В. А. Бітаєв, А. П. Обертинська. – К., 1997.

8. Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій : настрої, орієнтації, сподівання / авт. кол. Є. І. Бородін, О. А. Ганюков, П. Ю. Дупленко [та ін.]. – К. : «Академпрес», 1998.

9. Цимбалюк Н. М. Модернізація діяльності закладів культури клубного типу / Н. М. Цимбалюк // Питання культурології : міжвідом. зб. – № 13, Ч. 1. – К., 1994.

10. Цимбалюк Н. М. Соціально-педагогічні фактори формування інноваційного мислення працівників культури / Н. М. Цимбалюк // Культурно-просвітня діяльність в сучасних умовах : наук.-практ. конф. викладачів та аспірантів культурологічних фак-тів, 25–26 квіт. 1994 р. : тези. – К. : КДІК, 1994.

11. Примірне Положення про клубний заклад [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства культури і туризму України від 23.05.2007 р., № 35. – Режим доступу : http:// mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article.

12. Статистичний щорічник Черкаської області за 1998 рік. – Черкаси, 1999. – Т. 3.

13. Заклади культури і мистецтва Черкаської області у 2008 р.: статистичний бюлетень. – Черкаси, 2009.

14. Статистичний щорічник Черкаської області за 2011 рік / за ред. В. П. Приймак. – Черкаси : Головне управління статистики у Черкаській області, 2010.

15. Записано від В. І. Данилюка, методиста Кам’янського районного будинку культури, у червні 2010 р.

16. Поточний архів відділу культури і туризму Черкаської районної державної адміністрації. Статистичний звіт про роботу районного будинку культури за 1993 р.

17. Статистичний щорічник Черкаської області за 1998 рік. – Черкаси : Черкаське обласне управління статистики, 1999. – Т. 1.

18. Статистичний щорічник Черкаської області за 2000 рік. – Черкаси : Черкаське обласне управління статистики, 2001. – Т. 1.

19. Волошенко І. І. Культура Монастирищини на тлі її загального розвитку : нариси / І. І. Волошенко, К. Г. Бульба. – Монастирище : КВПП «Мрія», 2009.

20. Архівний підрозділ Черкаської обласної державної адміністрації. – Оп. 1. – Спр. 2175. Статистичні звіти закладів культури клубного типу (Ф 8-НК) за 1992 рік (Лисянський – Монастирищенський райони). 

21. Архівний підрозділ Черкаської обласної державної адміністрації. – Оп. 1. – Спр. 2718. Річні статистичні звіти про діяльність закладів клубного типу в містах та районах (Ф 7-НК) за 2007 р. (Канівський – Катеринопільський райони).

22. Архівний підрозділ Черкаської обласної державної адміністрації. – Оп. 1. – Спр. 2719. Річні статистичні звіти про діяльність закладів клубного типу в містах та районах (Ф 7-НК) за 2007 р. (Корсунь-Шевченківський – Лисянський райони).

23. Записано від Я. С. Редьки 1992 р. н. у с. Гельмязів Золотоніського району в жовтні 2009 р.

24. Титаренко Л. Щоб пам’ятали своє коріння / Л. Титаренко // Голос України. – 2005. – 6 грудня.

25. Записано від А. В. Розсохи, директора Перервинцівського будинку культури, у квітні 2009 р.

26. Великі та Малі Канівці (Чорнобаївський район) // Ритм України. – 2009. – № 4.

27. Глущенко А. Повернулися обличчям до села / А. Глущенко // Черкаський край. – 2009. – 14 січня.

28. Поточний архів управління культури і туризму Черкаської обласної державної адміністрації. Основні показники діяльності культурно-просвітницьких установ області за 1991–2001 рр.

29. У серці України – скарбниця культурної спадщини [Розмова з начальником управління культури і туризму Черкаської облдержадміністрації Л. Нікітенко] // Ритм України. – 2009. – № 1.

30. Черевко О. В. 16 років незалежності України: стан та завдання щодо подальшого розвитку гуманітарної сфери Черкаської області [Доповідь на зборах адміністративного та гуманітарного активу області 16 серпня 2007 р.] / О. В. Черевко ; Черк. обл. держ. адміністрація. – Черкаси: Б. в., ЧОДА, 2007.

31. Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2001.