Спортивне життя села Уличного на Дрогобиччині у 1920-х рр.

Main Article Content

А. О. Сова

Abstract

Висвітлено маловідому сторінку з історії села Уличного Дрогобицького району Львівської області. Проаналізовано діяльність спортивних товариств «Луг» і «Пласт». Хронологічні межі дослідження охоплюють 1926–1930 рр. Нижня межа – це заснування «Лугу», верхня – заборона пластової організації у зв’язку із проведенням польської політики «пацифікації».

Article Details

How to Cite
Сова, А. О. (2014). Спортивне життя села Уличного на Дрогобиччині у 1920-х рр. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/736
Section
Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства

References

1. Дашкевич Р. Підручник для руханково-пожарних товариств Січей та Лугів / Р. Дашкевич. – Львів, 1925.

2. Статут руханкового товариства і огневої сторожі «Луг». – Львів, б. р.

3. Стан Лугової організації при кінці 1928 // Вісти з Лугу. – Львів, 1929. – Січень. – Чис. 1.

4. Свій. Хочемо бути в поступовій лаві Лугового брацтва. Колпець, пов. Дрогобич // Луговик. – Львів, 1926. – 20 грудня. – Чис. 2.

5. Козак Ничай. Вперід! Славне Товариство! Колпець, пов. Дрогобич // Луговик. – Львів, 1927. – 20 березня. – Чис. 3.

6. Свій. До гурту пристаєм молодого! Болехівці, пов. Дрогобич // Луговик. – Львів, 1927. – 20 січня. – Чис. 1. 

7. До гурту пристаєм молодого! Болехівці, пов. Дрогобич // Луговик. – Львів, 1927. – 20 березня. – Чис. 3.

8. Дашкевич Р. Тустановичі / Р. Дашкевич // Дрогобиччина – земля Івана Франка. Збірник географічних, історичних та етнографічно-побутових і мемуарних матеріялів / Голова Редакційної Колеґії д-р Лука Луців. – Нью-Йорк–Париж–Сидней–Торонто, 1973. – Т. 1.

9. Луговики. З Лугу в Уличні, пов. Дрогобич // Вісти з Лугу. – Львів, 1926. – 25 грудня. – Чис. 6.

10. Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІА України у Львові). – Ф. 312. – Оп. 1. – Спр. 1.

11. ЦДІА України у Львові. – Ф. 312. – Оп. 1. – Спр. 616.

12. ЦДІА України у Львові. – Ф. 312. – Оп. 1. – Спр. 731.

13. Реф. Орґ. Вакаційні гуртки // Урядові Вісти Верховної Пластової Команди. – Львів, 1925. – Червень. – Чис. 4(6).

14. Молоде Життя. Часопис Українського Пласту. – Львів, 1925. – 15 червня. – Чис. 5–6.

15. ЦДІА України у Львові. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 974.

16. ЦДІА України у Львові. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 796.

17. Тисовський О. Життя в Пласті. Основи пластового знання для Української Молоді / О. Тисовський. – Львів: Накладом Верховної Пластової Ради у Львові, 1921; Беч Д. Розповідь про брата / Д. Беч // Дрогобиччина – земля Івана Франка. Збірник географічних, історичних та етнографічно-побутових матеріалів / упор. і ред. М. Шалата. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1997. – Т. 4.

18. Л. З. Б. [Беч Л.]. Героїчне сповнювання обовязку (Наказ доби, що її творимо) // Вогні. Ідеольоґічний журнал нового покоління. – Львів, 1936. – Травень–червень. – Чис. 9–10 (58–59).

19. Зенон Б. Л. [Беч Л.]. Роля психотехніки у професійному порадництві // Вогні. Ідеольоґічний журнал нового покоління. – Львів, 1937. – Вересень–жовтень. – Чис. 9–10(6).

20. ЦДІА України у Львові. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 167.

21. Беч Л. Пластуни в українській визвольній війні (У двадцятипятиліття перших пластових відділів) / Л. Беч // Вогні. Ідеольоґічний журнал нового покоління. – Львів, 1937. – Квітень. – Чис. 7 (66); Б. Л. Зенон [Беч Л.]. Роля психотехніки у професійному порадництві // Вогні. Ідеольоґічний журнал нового покоління. – Львів, 1937. – Вересень–жовтень. – Чис. 9–10(6). – С. 206–209; Беч Л. Гіґієна спорту / Л. Беч // Спорт. Часопис Українського Спортового Союзу. – Львів, 1937. – 27 березня. – Чис. 4(19). – С. 2; Беч Л. Гіґієна спорту / Л. Беч // Спорт. Часопис Українського Спортового Союзу. – Львів, 1937. – 15 травня. – Чис. 7(22). – С. 2; Беч Л. Гіґієна спорту (Продовження) / Л. Беч // Спорт. Часопис Українського Спортового Союзу. – Львів, 1937. – 15 червня. – Чис. 9(24). – С. 2.