Музей дитини в Суботові як приклад практичного використання творчої спадщини Марка Грушевського

Main Article Content

Н. В. Кукса

Abstract

У Суботові на Чигиринщині створено перший в Україні Музей дитини, в основу концепції якого покладено дослідження та практичне використання творчого доробку етнографа і фольклориста Марка Грушевського. Його етнографічна спадщина стала підгрунтям для вирішення експозиції музею, яка сформована за принципом періодизації дитячого віку. Відвідувач зможе потрапити у своєрідний світ селянської дитини. Передбачено широке використання інтерактивних методів музейної педагогіки, розрахованих на різні вікові категорії відвідувачів.

Article Details

How to Cite
Кукса, Н. В. (2014). Музей дитини в Суботові як приклад практичного використання творчої спадщини Марка Грушевського. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/732
Section
Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства

References

1. Кукса Н. Концепція Музею дитини в Суботові / Н. Кукса // Науковий архів НІКЗ «Чигирин», 2002.

2. Грушевський М. «Дитина в звичаях і віруваннях українського народа»: матеріяли з полудневої Київщини / зібрав Мр. Г., обробив др. Зенон Кузеля // Матеріяли до українсько-руської етнольогії. – Львів, 1906. – Т. YIII. – 220 с.

3. М. Г. «Дытячи забавки та гри усяки» / зибрани поЧыгирынщыни Кыивской губерни / М. Г. // Киевская старина. – 1904. – Т. LXXXYI. – Лип.–серп. 

4.Кукса Н. Марко Федорович Грушевський / Н. Кукса // Черкащина в контексті історії України. – Черкаси, 2004.

5.Кукса Н. Ігри та розваги населення Чигиринщини зимового циклу: погляд крізь століття (за Марком Грушевським) / Н. Кукса // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» : зб. наук. статей. – Вип. 6 (8). – 2012.

6.Грушевський М. Береження і дослідження побутового і фольклорного матеріялу як відповідальне державне завдання / М. Грушевський. – К.,1924.