Польські товариства і просвіта селянства Правобережної України на зламі ХІХ-ХХ ст.

Main Article Content

В. О. Волошенко

Abstract

У статті на основі відомих у літературі фактів та архівних матеріалів розглядається діяльність польських товариств у прилученні до читання селян Правобережжя на зламі ХІХ–ХХ ст. Вказується зв’язок між характером пропонованої літератури та формуванням у селян національної ідентичності.

Article Details

How to Cite
Волошенко, В. О. (2014). Польські товариства і просвіта селянства Правобережної України на зламі ХІХ-ХХ ст. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/729
Section
Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства

References

1. Лісевич І. Духовно спраглі (Духовне життя польської національної меншини на Наддніпрянській Україні в 1864–1917 рр.). – К., 1997.

2. Щербак М.Г. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М.Г. Щербак, Н.О. Щербак. – К., 1997.

3. Бовуа Д. Російсько-польська війна за освіту в Україні (1863–1914 рр.) / Д. Бовуа // Пам’ять століть. – К., 2001. – № 5. – С. 42–70.

4. Нестеренко В.А. Культурно-освітній розвиток поляків Поділля на початку ХХ ст. / В.А. Нестеренко // Освіта, наука і культура на Поділлі. – Т. 4. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 221–230.

5. Зваричук Е.О. Римо-католицька церква та польська освіта на Поділлі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Е.О. Зваричук // Освіта, наука і культура на Поділлі. – Т.6. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 252–259. 6. Буравський О. Римсько-католицька церква Правобережної України в польському національно-визвольному русі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Буравський // Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі. – Житомир, 2010. – С. 6–13.

7. Буравський О. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Буравський. – Житомир, 2004.

8. Буравський О.А. Римо-католицька церква у суспільному житті Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О.А. Буравський // Ucrainica-Polonica ІІ. – Т. ІІ. – Київ-Житомир, 2008. – С. 14–19.

9. Волошенко В.О. Тематичне спрямування селянського читання у російських та таємних польських школах Правобережної України на зламі ХІХ–ХХ ст. / В.О. Волошенко // Гуржіївські читання. – Черкаси, 2014 (стаття у друці).

10. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІАК України). – Ф. 442. – Оп. 637. – Од. зб. 545.

11. ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 639. – Од. зб. 797.

12. ЦДІАК України. – Ф. 276 – Оп. 1. – Од. зб. 418.

13. ЦДІАК України. – Ф. 1335. – Оп. 1. – Од. зб. 1556.

14. Ніколаєнко О.О. Жіноча освіта в середовищі польського населення Південно-Західних губерній Російської імперії в 60-х роках ХІХ – на початку ХХ ст. / О.О. Ніколаєнко // Історичний архів. – Миколаїв, 2008. – Вип. 2.

15. ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Од. зб. 677.

16. ЦДІАК України. – Ф. 1335. – Оп. 1. – Од. зб. 2167.

17. ЦДІАК України. – Ф. 301. – Оп. 2. – Од. зб. 427.

18. ЦДІАК України. – Ф. 278. – О. 1. – Од. зб. 187.

19. ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп.4. – Од. зб. 409.