Діяльність Сергія Гербеля на посаді міністра продовольчих справ Української Держави (серпень-листопад 1918 року)

Main Article Content

Р. Я. Пиріг

Abstract

Вперше в історичній літературі досліджено діяльність міністра продовольчих справ Української гетьманської держави С. Гербеля. Висвітлено заходи з реорганізації апарату і установ Мінпроду, боротьби із спекуляцією, розширення мережі закупівельних організацій, виконання експортних зобов’язань перед Центральними державами, правового регулювання внутрішнього продовольчого ринку. Наведено нові біографічні дані про міністра.

Article Details

How to Cite
Пиріг, Р. Я. (2014). Діяльність Сергія Гербеля на посаді міністра продовольчих справ Української Держави (серпень-листопад 1918 року). Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/726
Section
Аграрна історія в іменах

References

1. http://slovari.yandx.ru

2. http://liongroup.kiev/ua/ ?p=1361

3. Скоропадський П. Спогади / П. Скоропадський. – Київ-Філадельфія,1995.

4. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф.1064. – Оп.1. – Спр.6. – Арк.173, 237.

5. ЦДАВО України.. – Ф.2196. – Оп.3. – Спр.1. – Арк.190.

6. Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією / Р. Пиріг. – К.,2008. – С.117-118.

7. ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр.7. – Арк.15.

8. Киевская мысль. – 1918. – 18 жовтня.

9. ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр.15. – Арк.1–2.

10. Андрієвська Л. Нові архівні докумети про долю міністрів останнього уряду Української Держави / Л. Андрієвська // Студії з архівної справи і документознавства. – 2004. – №12. – С.186-190.

11. ЦДАВО України. – Ф.1125. – Оп.1. – Спр. 1–6.

12. http://antiquecity.com.ua/ukr/aukcion-terra-decorum-no3/18_para-ikornic-z-gerbom-rodu-gerbel.