The journal “Dodatek Tygodniowy do Gazety Lwowskej” (1850-1869) as a source for studying the economic life of Galicia

Main Article Content

Taras Shcherban

Abstract

The purpose of the research is to find out the features of the presentation on the pages of the journal “Dodatek
Tygodniowy” (scientific supplement to “Gazety Lwowskiej”) of issues of the economic development of Galicia in the 50s-60s of the XIX century.
The scientific novelty consists in a comprehensive analysis of the publications of “Dodatku Tygodniowego” about the specifics
of the economic modernization of the Galicia region: the development of industry and trade, the development of road communications, progress in the agricultural sector.
Conclusions. Scientific and informative supplement to “Gazety Lwowskiej” - “Dodatek Tygodniowy” was an unofficial
spokesman for the activities of the Galician Viceroyalty. It presented a scientific, statistically based program for the development of the region, which included various aspects - from financial and economic to socio-cultural. The initiator of the activity of the scientific supplement was the Galician governor Agenor Golukhovski, who, through the mediation of the editors-in-chief, tried to embody inthis publication the enlightening ideas of presenting science as a measure of social development. “Dodatek Tygodniowy” combinedinformation materials of a statistical and economic nature, local history essays and source publications with journalistic materials.
The content of the publication allows it to be interpreted as an important source of the history of the modernization of the region, in particular, its eastern part in the 1950s and 1960s. The digital data, reviews, scientific intelligence recorded on the pages of “Dodatku Tygodniowego” contain important information about the current state of the economic life of the region, and show the specifics of the reception by the creators of the publication of the problems and prospects of the modernization of Galicia.

Article Details

How to Cite
Shcherban, T. (2023). The journal “Dodatek Tygodniowy do Gazety Lwowskej” (1850-1869) as a source for studying the economic life of Galicia. Ukrainian Peasant, (29). https://doi.org/10.31651/2413-8142-2023-29-Shcherban
Section
Methodology, historiography and source studies of agrarian history
Author Biography

Taras Shcherban, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

PhD student at the Department of History of Ukraine and Jurisprudence,
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University,
Drohobych, Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9476-7768
e-mail: mppjavir@ukr.net

References

Chornovol, I. (2002). Ukrainska fraktsiia Halytskoho kraiovoho seimu. 1861-1901 (narys

z istorii ukrainskoho parlamentaryzmu) [Ukrainian faction of the Halytskyi Regional Diet. 1861-

(an essay on the history of Ukrainian parliamentarism)]. Lviv. [in Ukrainian].

Dodatek Tygodniowy, 1850, n. 265, Statut galicyjski. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1851, n. 10. O wynagrodzeniu za zniesione powinności włościańskie.

[in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1851, n. 20. O handlu naszej prowincyi. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1851, n. 27, 29, 34, 39. Komunikacye i gościńce w Galicyi. [in

Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1851, n. 38. Pańszczyzna. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1853, n. 55. Sposób otrzymania Nafty w Galicyi. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1854, n. 34, 35, 40–43, 46. Statystyka Przedsiebierstw fabrycznych,

rękodzielniczych, handlowych i przemysłowych w Galicyi, opodatkowanych w r.1853. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1856, n. 19–21.Komunikacya. Gościńce i drogi w Galicyi: Gościńce

i Drogi rządowe. Gościńce i Drogi krajowe i prywatne. Budowy gościńców krajowych «Obwodami

i Traktami» z mapą gościńców. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1858, n. 22. Komunikacya, gościńce i drogi krajowe w lwowskim

okręgu administracyjnym. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1858, n. 25, 26, 30, 36–39, 40–45, 46. Rudyński A. Potrzeby Galicyi

pod względem ekonomicznym. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1859, n. 13, 15, 17, 20, 21. Zupy i Żupnicy, dawniejsi i teraźniejsi.

Zebrał i ułożył Hieronim Łabęcki. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1860, n. 10. Materyał surowy i wyroby przemysłowe. (Stosunek

wartości surowego do przerobionego materyału). [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1868, n. 33, 34. Wykaz przedsiębiorstw przemysłowych w Galicyi

z końcem r. 1866 ułożony na podstawie sprawozdań przez galicyjskie izby handlowe wypracowanych. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1868, n. 42, 43. O produkcyi nafty w Galicyi. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1869, n. 10. O wpływie systemu kontynentalnego na handel w Galicyi. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1869, n. 12. Rzut oka na handel naftą galicyjską. [in Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1869, n. 13. Projekt uzupełnienia sieci kolei żelaznych w Galicyi. [in

Polish].

Dodatek Tygodniowy, 1869, n. 5, 6. Drogi handlowe w Galicyi dawniej a teraz. [in Polish].

Estreicher K. (1861). Dziennikarstwo Galicyi i Krakowie. Biblioteka Warszawska. T. 2. [in

Polish].

Jaworski, F. (1912). Historya Dodatku Tygodniowego przy Gazecie Lwowskiej (1850–

i (1867–1869) [History of the Weekly Supplement at Lviv Newspaper (1850–1862) and

(1867–1869)]. Stulecie Gazety Lwowskiej (1811–1911) – The centenary of the Lviv newspaper

(1811–1911), 2. Lwów : Drukarnia Wł. Łozińskiego. [in Polish].

Kieniewicz, S. (1959). Gołuchowski Agenor (1812–1875) [Goluchowski Agenor (1812–

]. Polski Słownik Biograficzny. [Polish Biographical Dictionary], T. VIII. Warszawa: Zakład

Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. [in Polish].

Lazurko, L. (2021). Stvorennia ta orhanizatsiia diialnosti chasopysu «Przewodnik Naukowy i Literacki» u Lvovi (70-ti rr. XIX st.) [Creation and organization of the magazine “Przewodnik Naukowy i Literacki” in Lviv (70s of the XIX century)]. Problemy humanitarnykh nauk:

zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana

Franka. Seriia Istoriia. [Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles

of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. History series], 8/50, 41–57. DOI:

24919/2312-2595.8/50.240959 [in Ukrainian].

Loziński, B. (1913). Szkice z history Galicyi w XIX wieku [Sketches from the history of

Galicia in the 19th century]. (502 s.). Lwów. [in Polish].

Myśliński, J. (1969). Czasopiśmiennictwo naukowe w Galicji w dobie autonomicznej [Scientific journals in Galicia in the autonomous era]. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego.

[Yearbook of the History of Polish Periodicals], VIII (4), 447–500. [in Polish].

Stulecie Gazety Lwowskiej (1811–1911), (1911–1912). [The centenary of the Lviv newspaper (1811–1911)], 1–3. Lwów : Drukarnia Gazety Lwowskiej. [in Polish].

Toczek, A. (2005). Czasopiśmiennictwo historyczne we Lwowie (1867–1918) [Historical

journals in Lviv (1867–1918)]. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. [The

multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries], III, 175–198. Rzeszów

: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [in Polish].

Tokarz, W. (1913). Wstęp do pracy B. Lozińskiego «Szkice z history Galicyi w XIX wieku»

[Introduction to the work of B. Loziński «Sketches from the history of Galicia in the 19th century»].

Lwów. [in Polish].

Więckowska, H. (1966). Zarys czasopiśmiennictwa naukowego w Polsce [Outline of scientific journalism in Poland]. Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej. [Studies and Materials

for the History of Polish Science]. (Z. 2, 338 s.) [in Polish].