МЕТОДИ РОБОТИ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНИХ БРИГАД ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ГЕНОЦИДУ В УКРАЇНІ

Main Article Content

О. О. Стасюк

Abstract

У статті доведено, що «буксирні» бригади свавільно
використовували психологічне та фізичне насильство. Це
дає підстави кваліфікувати їх як каральні угрупування
й головне знаряддя вчинення Голодомору-геноциду
українців. Висунуто та охарактеризовано тезу, що під час
формування складу «буксирних» бригад із уповноважених
партійних органів, «двадцятип’ятитисячників»,
сільського активу, демобілізованих червоноармійців,
колгоспників, комсомольців та ін., партійні очільники
робили ставку на «неосвічених», асоціальних, схильних
до насильства, агресії громадян, котрі влаштовували
справжній «терор голодом», проводячи планові та
«децентралізовані» заготівлі у селах.

Article Details

How to Cite
Стасюк, О. О. (2020). МЕТОДИ РОБОТИ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНИХ БРИГАД ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ГЕНОЦИДУ В УКРАЇНІ. Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4150
Section
Селянство за умов соціокультурних, соціально-економічнихта суспільно-політичних трансформацій ХІХ – ХХ ст

References

Васильєв В. Політичне керівництво УРСР і СРСР:

динаміка відносин центр-субцентр влади (1917–1938).

Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. 376 с.

Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в

Україні від його народження до загибелі. Книга 2. Київ :

Темпора, 2013. 628 с.

Марочко В. Голод на Україні (1931–1933 рр.): причини

та наслідки. Проблеми історії України: факти, судження,

пошуки : Респуб. міжвід. зб. наук. праць. Київ, 1991.

Вип. 1. С. 59–65.

Петренко В. Більшовицька влада та українське

селянство: репресії «буксирних» бригад на Поділлі

у 1929–1933 рр. Наукові записки ВДПУ ім. М. М.

Коцюбинського. Серія: Історія. 2019. Вип. 27. С. 67–74.

Подкур Р. За повідомленнями радянських спецслужб.

Київ : Рідний край, 2000. 238 с.

Сергійчук В. Як нас морили голодом : [вид. 3-тє, доп.].

Київ : ПП Сергійчук М. І., 2006. 392 с.

Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л.

Кагановича в Україну та Північний Кавказ. 1932–1933

рр. / за ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. Київ : Генеза,

399 с.

Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник

документів та матеріалів / Обласна редколегія науково-

документальної серії книг “Реабілітовані історією”

(голова І. Гамрецький, заступник голови В. Лациба,

С. Нешик та ін. / Автори-упоряд. : Р. Подкур, В. Васильєв,

П. Кравченко, В. Лациба та ін. Вінниця, 2007. 704 с.

Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і

матеріали / Упоряд Р. Я. Пиріг; НАН України, Інститут

історії України. К. : Вид. дім “Києво-Могилянська

академія”, 2007. 1128 с.

Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах

сталінської революції “згори”. 1928–1938 / Авт. вступ.

ст. та упоряд.: О. Коваленко, Р. Подкур, В. Васильєв,

О. Лисенко. Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2012.

с.

Партійно-радянське керівництво УСРР під час

голодомору 1932–1933 рр.: Вожді. Працівники.

Активісти. Збірник документів та матеріалів / Упоряд.

В. Васильєв, Н. Верт, С. Кокін. К. : Ін-т історії України

НАН України, 2013. 444 с.

Горобець С., Бутко С. Хроніки війни більшовиків з

українським народом. Голодомор 1932–1933 років на

Чернігівщині: виконавці злочину. Чернігів : Десна

Поліграф, 2016. 184 с.

Галузевий державний архів СБ України. Ф. 6. Спр.

-фп. Т. 4. Арк. 16–17.

Галузевий державний архів СБ України. Ф. 6. Спр.

-фп. Т. 7. Арк. 136–153.

Держархів Вінницької області. Ф. П-51. Оп.1. Спр. 452.

арк.

Держархів Вінницької області. Ф. П-45. Оп.1. Спр. 119.

арк.

Держархів Чернігівської області. Ф. П-616. Оп. 1. Спр.

Арк. 213–214.

Маркова С. Суспільні та політичні трансформації в

українському селі в контексті формування тоталітарної

системи (1917–1933 рр.) : монографія. Камʼянець-

Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. 544 с.

Держархів Кіровоградської області. Ф. Р-242. Оп. 2.

Од.зб. 144. Арк. 3.

Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932–1933 років в

Україні в документах ГПУ–НКВД / упор.: В. Борисенко,

В. Даниленко, С. Кокін та ін. Київ : ВД «Стилос», 2007.

с.

Держархів Полтавської області. Ф.П-2. Оп. 2. Спр. 842.

Арк. 18–20.

Вавринчук М., Маркова С. Голодомор 1932–1933 років

на Хмельниччині: причини і наслідки. Хмельницький :

[б. в.], 2008. 218 с.