ДЖЕРЕЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АГРАРИЗМУ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР.

Main Article Content

В. С. Лозовий

Abstract

У статті розглянуто джерельну основу
дослідження проблеми аграризму як системи політичних
уявлень про селянство – активного суб’єкта історичного
процесу, соціальну базу державного будівництва періоду
Української революції 1917-1921 рр. Зважаючи на
велику кількість джерел, за родово-видовим принципом
виокремлено та проаналізовано такі групи писемних
джерел: законодавчі акти, матеріали діловодства,
періодична преса, джерела особового походження.
Констатовано, що комплекс джерел репрезентативний і дозволяє всебічно висвітлити політичні, економічні та соціокультурні аспекти революційного руху
українського селянства.

Article Details

How to Cite
Лозовий, В. С. (2020). ДЖЕРЕЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АГРАРИЗМУ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РР. Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4128
Section
Methodology, historiography and source studies of agrarian history

References

Kornovenko S., Pasichna Y. Eastern european agrarianism.

Ukrainian intellectual space in the late 19th and early 20th

centuries. Український селянин. 2019. Вип. 22. С. 24–29.

Михайлюк О. Селянство України а перші десятиліття

ХХ ст.: Соціокультурні процеси. Дніпропетровськ :

Вид-во «Інновація», 2007. 456 с.

Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської

України: соціоментальна історія другої половини ХІХ –

початку ХХ ст. Черкаси : «Вертикаль», ПП Кандич С.Г.,

640 с.

Корновенко С. Білий рух Півдня Росії: аграрна політика

урядів А. Денікіна, П. Врангеля (1919–1920 рр.).

Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2009. 438 с.

Ковальова Н. Селяни, поміщики і держава: конфлікти

інтересів. «Аграрна революція» в Україні 1902 – 1922

рр.. Дніпропетровськ : ЛІРА, 2016. 368 с.

Пиріг Р. Джерела з історії Української революції 1917–

років: опубліковані документи і матеріали. Архіви

України. 2011. № 5. С. 98-112.

Аграрне законодавство періоду Української революції

(1917-1921 рр.): збірник документів і матеріалів /

упоряд.: С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, Ю. Г. Пасічна.

Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019. 554 с.

Українська Центральна рада: Документи і матеріали:

у 2 т. / упорядн.: В. Ф. Верстюк. Київ : Наукова

думка, 1996. Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. 590 с.;

Українська Центральна рада: Документи і матеріали: у

т. / упорядн.: В. Ф. Верстюк. Київ : Наукова думка,

Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. 424

с.; Український національно-визвольний рух. Березеньлистопад 1917 року. Документи і матеріали / упоряд.: В.

Верстюк та ін. Київ : Видавництво імені Олени Теліги,

1024 с.; Українська Держава (квітень - грудень

року). Документи і матеріали: у 2 т. / упоряд.: Р.

Пиріг та ін. Київ : Темпора, 2015. Т. 1. 790 с.; Українська

Держава (квітень - грудень 1918 року). Документи і

матеріали: у 2. т., у 3 ч. / упоряд.: Р. Пиріг та ін. Київ :

Темпора, 2015. Т. 2. 412 с.; Директорія, Рада Народних

Міністрів Української Народної Республіки. Листопад

- листопад 1920 рр.: Документи і матеріали: у 2 т.,

у 3 ч. / упоряд.: В. Верстюк та ін. Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2006. Т. 1. 688 с.; Директорія, Рада

Народних Міністрів Української Народної Республіки.

Листопад 1918 - листопад 1920 рр.: Документи і

матеріали: у 2 т., у 3 ч. /упоряд.: В. Верстюк та ін. Київ

: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. Т. 2. 744 с.;

Архів Української Народної Республіки. Міністерство

внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост

і комісарів (1918-1920) / упоряд.: В. Кавунник. Київ :

Інститут української археографії та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського, 2017. 336 с.; Архів Української

Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ.

Звіти департаментів державної варти та політичної

інформації (1918–1922) / упоряд. В. Кавунник. Київ,

612 с.; Архів Української Народної Республіки.

Міністерство внутрішніх справ. Доповіді директорів

департаментів та агентів (червень 1918 – січень 1922) /

упоряд. В. Кавунник. Київ, 2019. 349 с.

Східне Поділля в добу Центральної Ради та Гетьманату

П. Скоропадського (березень 1917 р. – грудень 1918

р.): збірник документів та матеріалів / упоряд.: К. В.

Завальнюк, Т. В. Стецюк. Вінниця : О. Власюк, 2008. 208

с.; Селянство Черкащини в добу Української революції

–1921 рр.: збірник документів і матеріалів /

упоряд.: Т. А. Клименко, С. В. Корновенко, В. М.

Мельниченко, Ю. Г. Пасічна. Черкаси : Чабаненко Ю.

А., 2017. 180 с.; Українська революція 1917-1921 pp. на

Придніпров’ї: збірник документів і матеріалів / уклад.:

Ю. Г. Пахоменков, H. Л. Юзбашева. Державний архів

Дніпропетровської області. Дніпро : ЛІРА, 2016. 372 с.

Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине.

-1921: Документы и материалы. Серия:

Крестьянская революция в России. 1902-1922 гг.:

Документы м материалы / ред. В. Данилов, Т. Шанин.

Москва : РОССПЭН, 2006. 1000 с.

Аграрная политика Советской власти (1917–1918):

Документы и материалы / сост. И. И. Варжо; отв. ред.

Т. А. Ремизова. Москва: Изд-во АН СССР, 1954. 551 с.;

Великая Октябрьская социалистическая революция на

Украине: сб. док. и материалов: в 3 т. / сост. И. В. Демкин

[и др.] ; ред. С. М. Короливский : Киев : Госполитиздат

УССР, 1957. Т. 1. Подготовка Великой Октябрьской

социалистической революции на Украине (февраль–

октябрь 1917 г.). 1009 с.; Крестьянское движение в

году: сб. документов / подготовили к печати К.С.

Котельников и В.Л. Меллер; ред. М.Н. Покровского.

Москва ; Ленинград : Госполитиздат, 1927. 442 с.

Ковалевський М. При джерелах боротьби: спомини,

враження, рефлексії. Інсбрук : Накладом Марії

Ковалевської, «Biblos», 1960. 720 с.; Дорошенко

Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920):

в 4 ч. Мюнхен : Укр. Видавництво, 1969. 543 с.;

Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918.

/ ред. Я. Пеленський. Київ ; Філадельфія : НАН України.

Інститут української археографії та джерелознавства

ім. М.С.Грушевського. Інститут східноєвропейських

досліджень НАН України, 1995. 493 с.; Майстренко І.

Історія мого покоління. Спогади учасника революційних

подій в Україні. Едмонтон : Канадський Інститут

Українських Студій, Альбертський Університет, 1985.

с.; Махно Н. Русская революция на Украине. (От

марта 1917 г. по апрель 1918 г.). Париж, 1929. Кн. 1. 216 с.

Мемуари та щоденники. Частина 1. / упоряд.: А.

Бойко, С. Плохій. Джерела з історії Південної України.

Запоріжжя : РА «Тандем – У», 2005. Т. 5. Кн. 1. 484 с.