Січкаренко Г.Г. «Петрова І.Описово-статистичні джерела з історії України останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст.: етапи упорядкування документів. Вінниця : Вид-во: ФОП Кушнір Ю.В., 2020. 490 с.»

Main Article Content

Г.Г. Січкаренко

Abstract

Важливим складником розвитку історичної науки
на сучасному етапі є розширення джерельної бази
історичних досліджень, запровадження до наукового
обігу нових документів, удосконалення методики
джерелознавчого аналізу.

Article Details

Section
Reviews