ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВА БІБЛІОТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940-Х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1950-Х РОКІВ

Main Article Content

Б. І. Романюк

Abstract

У статті на основі архівних джерел та літератури проаналізовано становлення бібліотечної мережі на селі в перші післявоєнні роки. Автором вивчено діяльність сільських бібліотек, їх матеріальну базу, соціальне становище бібліотечних працівників. Дослідник виокремив особливості функціонування бібліотек республіки у досліджуваний період.

Article Details

How to Cite
Романюк, Б. І. (2019). ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВА БІБЛІОТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940-Х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1950-Х РОКІВ. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3432
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Рибак І. Соціально-побутова інфраструктура

українського села 1921-1991 рр. / І. Рибак. – Кам’янецьПодільський: Абетка, 2000. – 304 с.

Мічуда В. Побут і дозвілля сільського населення

України в повоєнний період (1945-1953 рр.):

дис….канд.істор.наук: 07.00.01./ В. Мічуда. – ПереславХмельницький, 2009. – 235 с.

Ревенко В. Побут та дозвілля сільського населення

Південної України в повоєнний період (1945-1955 рр.):

дис….канд.істор.наук: 07.00.01 / В. Ревенко. – Миколаїв,

– 250 с.

Терещенко Т. Розвиток бібліотечної мережі в

українському селі в період відбудови народного

господарства (1943-1950 рр.) / Т.Терещенко // Український

селянин. – Черкаси: РВВ ЧДУ, 2002. – Вип.6. – С. 47– 49.

Романюк І. Українське село в 50-ті – першій половині

-х рр. ХХ століття. / І. Романюк. – Вінниця: Книга-Вега,

– 256 с.

Шамрай О. Відновлення бібліотечної мережі в селах

Центральної України в повоєнний період / О.Шамрай //

Борисфен. – 2009. – №11. – С. 14– 15.

Народне господарство Української РСР в 1963 році.

Статистичний щорічник. Київ: Державне статистичне

видавництво, 1964. – 654 с.

Народне господарство Української РСР в 1959 році.

Статистичний щорічник. Київ: Державне статистичне

видавництво, 1960. – 731 с.

Сільське господарство Української РСР: статистичний

збірник. – Київ : Статистика, 1970. – 685 с.

ЦДАВО України, Ф. 4762, Оп. 1, Спр. 220, 268 арк.

ЦДАВО України, Ф. 5116, Оп. 9, Спр. 123, 286 арк.

ЦДАВО України, Ф. 5116, Оп. 9, Спр. 123, 130 арк.

Сокальський О. Організація бібліотечної справи. / О.

Сокальський. – Харків: Редакційно-видавничий відділ

Книжкової палати УРСР, 1970. – 241 с.

ЦДАВО України, Ф. 5116, Оп. 8, Спр. 123, 29 арк.

Керекез Я. Бібліотеки-культурний центр на селі / Я.

Керкез // Соціалістична культура. – 1995. – №3. – С. 34–

ЦДАВО України, Ф. 5116, Оп. 9, Спр. 465, 151арк.

ЦДАГО України, Ф. 1, Оп. 30, Спр. 1359, 106 арк.

ЦДАГО України, Ф.1, Оп. 30, Спр. 3594, 105 арк.