ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1918-1919): СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ СЛОВАЧЧИНИ

Main Article Content

Міхал Шміґель
Марeк Сирни

Abstract

У статті проаналізовано суспільно-політичну ситуацію у Словаччині у період національної та соціальної революції в Чехословаччині 1918-1919 рр. Розкрито, що перехід від угорської до нової чехословацької влади і порядку був досить складний, як з точки зору внутрішньої безпеки, так із точки зору контролю і управління територією. Настав розтягнутий на кілька місяців перехідний період невизначеності, хаосу, плутанин, «народної» й соціальної революції. Проти нової слов’янської республіки склалося багато великих опозиційних груп. Потужна хвиля опору піднялася в національній сфері – з боку німців та угорців. Набагато гірше і важче було забезпечити цілісність і суверенітет своєї державної території, авторитет нових державних органів і суспільної системи.

Article Details

Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events

References

Holec R. Úvahy k fenoménu maďarizácie pred rokom

/ R. Holec // Kľúčové otázky moderných slovenských

dejín; ed. D. Kováč. – Bratislava, 2012. – S. 80–135.

Viator S. Racial problems in Hungary / S. Viator. –

London, 1908. – 542 s.

Deák L. Slovaks in the Hungarian statistics / L. Deák //

History and politics; ed. D. Kováč. – Bratislava, 1993. – S.

–104.

Štátny archív Bratislava, f. Krajský súd v Bratislave I

(1872–1954), šk. 5. Národnostné poburovanie.

Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. –

Bratislava, 1998. – 602 s.

Lipták Ľ. Slovensko v 20. storočí / Ľ. Lipták. –

Bratislava, 1998. – 386 s.

Prvá svetová vojna 1914 – 1918 / ed. D. Kováč. –

Bratislava, 2008. – 321 s.

Chorvát P. Slováci v rakúsko-uhorskej armáde počas Prvej

svetovej vojny / P. Chorvát // Vojenská osveta. – 2014. – ą. 2.

– S. 44–56.

Bibó I. Bieda východoeurópskych malých štátov / I.

Bibó. – Bratislava, 1996. – 580 s.

Hronský M. Štyridsaťštyri / M. Hronský // Historická

revue. – 1994. – ą 4. – S. 15–16.

Shandor V. Podkarpatská rus od vzniku Československa

po sovětskou anexi / V. Shandor. – Praha, 2013. – 312 s.

Veselý Z. Dějiny české zahraniční politiky / Z. Veselý.

– Praha, 2013. – 536 s.

Krajčovičová N. Slovensko na ceste k demokracii / N.

Krajčovičová. – Bratislava, 2009. – 267 s.

Kárník Z. České země v éře první republiky / Z. Kárník.

– Praha, 2000. – 570 s.

Hronský M. Trianon. Vznik hraníc Slovenska

a problémy jeho bezpečnosti / M. Hronský. – Bratislava, 2011.

– 685 s.

Jablonický J. Z ilegality do povstania / J. Jablonický. –

Bratislava, 2009. – 239 s.

Syrný M. Slovenské dejiny. 20. storočie. I. diel / M.

Syrný. – Banská Bystrica, 2016. – 239 s.

Jakešová E. Sociálno-ekonomické aspekty migrácie

obyvateľstva Slovenska v dvadsiatych rokoch 20. storočia / E.

Jakešová // Historický časopis. – 1987. – ą. 3. – S. 381–399.

Bartoš J. Československo 1918-1938: Fakta, materiály,

reálie / J. Bartoš, M. Trapl. – Olomouc, 1994. – 104 s.

Tišliar P. Organizovanie vysťahovalectva

v Československej republike na začiatku 20. rokov 20. storočia

/ P. Tišliar // Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948); M.

Šmigeľ, P. Tišliar et al. – Banská Bystrica, 2014. – S. 56–70.

Kornovenko S. Revolutionary disturbances in the early

XX century: Agrarian Law of Central and South-Eastern Europe

/ S. Kornovenko, N. Zemzyulina // Ukrainskyi selianyn

|Ukrainian peasant]. – 2018. – ą 19. – P. 45–49.

Hudecová Ľ. Pozemková držba na území Slovenska / Ľ.

Hudecová // Slovenský geodet a kartograf. – 2014. – ą 1. –

S. 4–8.