ROLE OF RURAL REBELLION MOVEMENTS IN STATE ESTABLISHMENT PROCESSES IN UKRAINE (1917-1918): HISTORIOGRAPHIC OUTLINE

Main Article Content

N. Zemzulina

Abstract

In this article, based on researches conducted by native
scientists, one may observe the phenomenon of rural
movement – resistance in Ukraine and its influence on state
establishment processes in first third of XXth century. Attention
is paid to the phenomenon of rural revolution, role of rural
self-government and military self-organization in the process
of defending ideological ideals and political choices.

Article Details

How to Cite
Zemzulina, N. (2018). ROLE OF RURAL REBELLION MOVEMENTS IN STATE ESTABLISHMENT PROCESSES IN UKRAINE (1917-1918): HISTORIOGRAPHIC OUTLINE. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3221
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Ревегук В. У боротьбі за волю України. (Визвольні

змагання на Полтавщині, 1920 – 1925 рр.) / В. Ревегук. –

Полтава, 2000. – 178 с.

Боган С. Повстанський рух в Одеській губернії у 1920–

роках: дис. ... канд. іст. Наук / С. Боган. – Одеса,

– 220 с.

Завальнюк К. Провісники волі: Повстанський рух на

Поділлі у персоналіях (20-і роки XX ст.) / К. Завальнюк. –

Літин, 2005. – 352 с.

Федоровський Ю. Повстанський рух у Донбасі та

Махно: дис. ... канд. іст. наук / Ю. Федоровський. –

Донецьк, 2000. – 180 с.

Мотенко Я. Селянський рух у Харківській губернії

(1917 - 1921 рр.): дис. ... канд. іст. наук / Я. Мотенко. – Х.,

– 195 с.

Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918 /

П. Захарченко. – К., 1997. – 188 с.

Захарченко П. У поході за волею: (селянсько-

повстанський рух на Правобережній Україні у 1919 році)

/ П. Захарченко, Н. Земзюліна, О. Нестеров. – К., 2000. –

с.

Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис

/ В. Солдатенко. – К., 1999. – 976 с.

Верстюк В. «Вільне козацтво» в українській революції

– 1921 рр. / В. Верстюк // Історія українського

козацтва : нариси у 2 т. – К., 2007. – С. 434.

Верменич Я. Шевченків край. Історико-етнографічне

дослідження / Я. Верменич. – К., 2009. – 546 с.

Солдатенко В. Україна в революційну добу : історичні

есе-хроніки : у 4 т. / В. Солдатенко. – К., 2009. – Т. ІІ: Рік

– 411 с.

Земзюліна Н. Повстанський рух українського

селянства 1917 – 1918 рр. : Історіографічний нарис /

Н. Земзюліна. – К., 1998. – 52 с.

Щербатюк В. Звенигородське збройне повстання /

В. Щербактюк // Воєнна історія. – 2002. – № 2. – С. 43–53.

Пиріг Р. Діяльність урядів гетьманату павла

Скоропадського: персональний вимір / Р. Пиріг. – К.: Ін-т

історії України НАН України, 2016. – 518 с.

Гай-Нижник П. Налагодження державної служби в

добу Української революції / П. Гай-Нижник // Державна

служба України в історичному контексті: проблеми

становлення та розвитку : збірник текстів виступів на

наук.-практ. конф. (Київ, 18 листоп. 2008 р.). – К.,

– С. 50.

Ганжа О.І. Селянський повстанський рух / О.І. Ганжа

// Історія українськогоселянства. – Т. 2. – К.: Наукова

думка, 2006. – 655 с.

Корновенко С. Селянські республіки початку

ХХ століття як вияв селянської революційності в Україні

/ С. Корновенко // Український селянин. – 2017. – №18. –

С. 25–36.