ROLE OF RURAL REBELLION MOVEMENTS IN STATE ESTABLISHMENT PROCESSES IN UKRAINE (1917-1918): HISTORIOGRAPHIC OUTLINE

Main Article Content

N. Zemzulina

Abstract

In this article, based on researches conducted by native
scientists, one may observe the phenomenon of rural
movement – resistance in Ukraine and its influence on state
establishment processes in first third of XXth century. Attention
is paid to the phenomenon of rural revolution, role of rural
self-government and military self-organization in the process
of defending ideological ideals and political choices.

Article Details

Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Ревегук В. У боротьбі за волю України. (Визвольні

змагання на Полтавщині, 1920 – 1925 рр.) / В. Ревегук. –

Полтава, 2000. – 178 с.

Боган С. Повстанський рух в Одеській губернії у 1920–

роках: дис. ... канд. іст. Наук / С. Боган. – Одеса,

– 220 с.

Завальнюк К. Провісники волі: Повстанський рух на

Поділлі у персоналіях (20-і роки XX ст.) / К. Завальнюк. –

Літин, 2005. – 352 с.

Федоровський Ю. Повстанський рух у Донбасі та

Махно: дис. ... канд. іст. наук / Ю. Федоровський. –

Донецьк, 2000. – 180 с.

Мотенко Я. Селянський рух у Харківській губернії

(1917 - 1921 рр.): дис. ... канд. іст. наук / Я. Мотенко. – Х.,

– 195 с.

Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918 /

П. Захарченко. – К., 1997. – 188 с.

Захарченко П. У поході за волею: (селянсько-

повстанський рух на Правобережній Україні у 1919 році)

/ П. Захарченко, Н. Земзюліна, О. Нестеров. – К., 2000. –

с.

Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис

/ В. Солдатенко. – К., 1999. – 976 с.

Верстюк В. «Вільне козацтво» в українській революції

– 1921 рр. / В. Верстюк // Історія українського

козацтва : нариси у 2 т. – К., 2007. – С. 434.

Верменич Я. Шевченків край. Історико-етнографічне

дослідження / Я. Верменич. – К., 2009. – 546 с.

Солдатенко В. Україна в революційну добу : історичні

есе-хроніки : у 4 т. / В. Солдатенко. – К., 2009. – Т. ІІ: Рік

– 411 с.

Земзюліна Н. Повстанський рух українського

селянства 1917 – 1918 рр. : Історіографічний нарис /

Н. Земзюліна. – К., 1998. – 52 с.

Щербатюк В. Звенигородське збройне повстання /

В. Щербактюк // Воєнна історія. – 2002. – № 2. – С. 43–53.

Пиріг Р. Діяльність урядів гетьманату павла

Скоропадського: персональний вимір / Р. Пиріг. – К.: Ін-т

історії України НАН України, 2016. – 518 с.

Гай-Нижник П. Налагодження державної служби в

добу Української революції / П. Гай-Нижник // Державна

служба України в історичному контексті: проблеми

становлення та розвитку : збірник текстів виступів на

наук.-практ. конф. (Київ, 18 листоп. 2008 р.). – К.,

– С. 50.

Ганжа О.І. Селянський повстанський рух / О.І. Ганжа

// Історія українськогоселянства. – Т. 2. – К.: Наукова

думка, 2006. – 655 с.

Корновенко С. Селянські республіки початку

ХХ століття як вияв селянської революційності в Україні

/ С. Корновенко // Український селянин. – 2017. – №18. –

С. 25–36.